@SeAMK

Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto tuottaa verkostoja ja syvällistä osaamista

26.02.2016

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan syvällistä osaamista, jossa yhdistyvät työelämän ajankohtaiset haasteet ja tutkimukseen perustuva analyyttinen ja kriittinen lähestymistapa. Tutkintoon sisältyy kehittämistyön ja tutkimuksen menetelmiä, johtamista, sosiaalialan ajankohtaisia kysymyksiä ja konkreettisia tehtäviä.
Opetus perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja opettajien välillä ja ryhmässä on erinomainen ja keskusteleva henki. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, sillä lähiopetuspäiviä on noin kaksi kuukaudessa ja muuten opiskellaan itsenäisesti ja verkon avulla.

Haku ylempiin AMK-opintoihin kevään yhteishaussa 16.3.-6.4.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto, jonne haetaan yhteishaussa 16.3.-6.4.2016. Opiskelijoilta edellytetään alan alempaa tutkintoa ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta alalta.

Opiskelijan tarina: Keskiössä sosiaalialan kehittämistoiminta

Laura Pasma aloitti sosionomin ylemmät amk-opinnot (yamk) SeAMKissa vuonna 2014. Hän kertoo opinnoistaan seuraavasti:
Opiskelun keskiössä on erityisesti sosiaalialan kehittämistoiminta kansalais- ja aluelähtöisesti.  Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja työskentelen vastuutehtävissä mielenterveyspalveluissa kolmannella sektorilla. Olen luonteeltani eteenpäin pyrkivä ja uusia mahdollisuuksia ja tapoja etsivä ja niihin tarpeisiin sosiaalialan yamk-opinnot ovat vastanneet paremmin kuin hyvin.

laura_pasma.jpg

Kuva: sosionomi yAMK-opiskelija Laura Pasma kokee opintojen edistävän työn tekemistä ja sen kehittämistä sosiaalialalla.
Opinnot haastavat mielenkiintoisella tavalla miettimään ja kyseenalaistamaan omia ja oman työyhteisön ja -organisaation toimintatapoja. Eri menetelmien ja tutkimustiedon avulla selkeytetään sosiaalialan ja sosiaalialalla tehtävän työn nykytilaa ja sen haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Opinnoissa käytettävät tehtävät ja kirjallisuus vaativat opiskelijaa haastamaan itsensä ja oman ajatusmaailmansa ihan uudelle tasolle.

Ryhmäkeskustelut tärkeitä

Kaikista hedelmällisimpänä antina opinnoissani olen pitänyt ryhmäkeskusteluita oman ryhmän kesken. Opiskeluryhmäni koostuu joko sosionomi (amk) tai geronomi (amk)-tutkinnon omaavista henkilöistä, joten ymmärrys ja näkökulma työarkeen ja sen tuomiin haasteisiin on monelta osin samanlainen.  Kun siihen yhtälöön yhdistetään vastuuopettajat, joilla on kertakaikkisen vahva teoreettinen tuntemus ja kokemus sosiaalialalta, ovat keskusteluiden syvällisyys ja mielenkiintoisuus vieneet minut välillä lähes huumaantuneelle tasolle – brain candya, sanoisin!

Itsenäistä opiskelua ja kontaktipäiviä

Opiskelu on suurimmilta osin itsenäistä opiskelua lukuun ottamatta kahta kontaktipäivää joka kuussa, pois lukien kesälomakuukaudet.  Omalla kohdallani kontaktipäivien sovittaminen työaikaan ja työelämän rytmiin oli helppoa. Itsenäinen opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä, jonne pääsee kotikoneeltakin. Opiskelu itsenäisesti vahvistaa opiskelijaa niin tiedonhakijana, -arvioijana kuin –tuottajanakin ja itsenäisesti opiskellen pystyy suunnittelemaan opiskelurytmin omien aikataulujen pohjalta, kunhan huolehtii, että tehtävät tulevat palautetuksi ajallaan.  
Kaiken kaikkiaan sosiaalialan ylempi amk-opinnot ovat olleet minulle tarpeellisia, hyödyllisiä ja eteenpäin vieviä. Kohdallani ne ovat olleet myös satsaus työssä jaksamiseen ja ammatilliseen kasvuun. Koen, että opinnot antavat runsaat eväät jatkaa työn tekemistä ja erityisesti kehittämistä sosiaalialalla. Ylemmät amk-opinnot ovat myös kanava sosiaalialan kenttätyön ja koulutuksen vuorovaikutukselle; opiskelijat tuovat mitä suurimmissa määrin tietoa kenttätyön haasteista, joita olisi syytä ottaa huomioon myös koulutuksia kehittäessä ja suunniteltaessa.

Minna Zechner, yliopettaja, tutkintopäällikkö, SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Laura Pasma, opiskelija, sosionomi ylempi AMK

Design by Oddmob