@SeAMK

SeAMKin TKI:n kärjet ja kohokohtia vuonna 2015

11.03.2016


SeAMKin neljä painoalaa ovat yrittäjyys ja kasvu, ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvointi ja luovuus. Jokaisella painoalalla on oma kärkensä, joita kuvataan alla olevassa kuvassa 1.

Kuva 1. SeAMKin painoalat ja niiden kärjet.

kuva kärkiprofiilit.jpg


Onnistumisia SeAMKin TKI-toiminnan kärkiprofiileilla


Vuonna 2015 SeAMKin henkilökunta teki erinomaista työtä painoaloilla ja niiden kärkiprofiilien parissa. Agrobiotaloudessa onnistuttiin synnyttämään monen eri toimijan yhteinen AB-innovaatioyhteisö. AB-innovaatioyhteisön muodostavat SeAMKin lisäksi Into Seinäjoki Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus, HY Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus. AB-Seinäjoen strategisena tavoitteena on rakentaa biotalouden toimijoille vuorovaikutusympäristö ja käynnistää kehittämisprosesseja, jotka luovat uutta ja kannattavaa liiketoimintaa.

Teollinen internet pk-yrityksissä -kärkiprofiililla SeAMK Digital Factory sai joka toinen vuosi myönnettävän Eläköön automaatio! -palkinnon. Palkinto myönnetään merkittävästä ja innovatiivisesta automaatioalan ratkaisusta ja sen antavat Suomen Automaatioseura ry ja Messukeskus. Aiemmin palkinnon ovat saaneet mm. Neste Jacobs Oy ja Ponsse Oyj.

Työhyvinvoinnin saralla merkittävä asia oli Dinno-hankkeen tulosten tuotteistaminen ja hyödyntäminen. Dialogisen johtamisen ja työhyvinvoinnin saralla saatiin tuotteistamisrahaa Dinno –tuoteperheen työkalupaketin rakentamiseen, teemasta ilmestyi kirja ja suunniteltiin laajaa täydennyskoulutuskokonaisuutta.

Kasvuyrittäjyyden ja omistajanvaihdosten alueella SeAMK onnistui saamaan kansainvälisen rahoituksen BTAR-hankkeeseen, jossa vertaillaan viiden Euroopan maan omistajanvaihdosten herättelytoimenpiteitä. SeAMK on hankkeen vetäjä.

 

Outi Kemppainen, markkinointipäällikkö, SeAMK

Design by Oddmob