@SeAMK

SeAMKin aluevaikuttavuus merkittävää

11.03.2016

 

Korkeakoulut säteilevät monin tavoin uutta osaamista ja hyvinvoinnin kasvua omilla alueillaan. Korkeakoulujen aluevaikuttavuudesta puhutaan paljon, mutta miten tätä abstraktia käsitettä voisi esimerkiksi SeAMKin osalta kuvata konkreettisesti?

Tärkein aluevaikuttavuuden mittari on valmistuneiden määrä ja heidän sijoittumisensa omaan maakuntaan. Ammattikorkeakouluamme voi kuvata suihkukaivo-metaforalla. 63 % opiskelijoistamme tulee omasta maakunnasta ja myös yli 60 % jää omaan maakuntaan töihin. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on kuluneiden 24 vuoden aikana valmistunut yli 12 000 amk-tutkinnon suorittanutta ja yli 400 ylemmän amk-tutkinnon suorittanutta. Suurin osa valmistuneista työllistyy alle 50 työntekijän yrityksiin. Kymmenen vuotta valmistumisen jälkeen yrittäjäksi on ryhtynyt 10-15 %.

Valmistuneet SeAMKin tärkein tuote

Alueemme yritysten ja muiden yhteisöjen näkökulmasta valmistuneet ovat korkeakoulun tärkein tuote. Työvoiman lisäksi yritykset pääsevät opiskelijoiden kanssa tekemisiin monella muullakin tavalla. SeAMKin opiskelijat toteuttavat vuodessa yli 3 000 harjoittelua sekä tekevät noin 850 opinnäytettä, joista suurin osa tehdään alueen yritysten tarpeisiin. Näiden lisäksi opiskelijat tekevät vuosittain satakunta yritysprojektia opintoihinsa liittyen.

Opintojen aikana tehty yhteistyö tarjoaa yrityksille paitsi hyvän väylän poimia parhaita osaajia, tuo se useimmiten myös mukavaa nuorta tuulahdusta yritysten käytäville. Tärkeä aluevaikuttavuuden osa-alue on myös avoin ammattikorkeakouluopetus. SeAMKissa suorittaa vuosittain opintoja noin 300 avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa.

Elinkeinoelämän tarpeet näkyvät profiilissa

Opiskelijoiden lisäksi korkeakoulun vaikuttavuus heijastuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Korkeakoulujen profiilit yleensä heijastelevat alueidensa elinkeinoelämän tarpeita. SeAMKin kärjet ovat agrobiotalous, teollinen internet pk-yrityksissä, työhyvinvointi sekä kasvuyrittäjyys ja omistajanvaihdokset. Yritykset, jotka panostavat uuden kehittämiseen, ovat yleensä myös jossain tekemisissä korkeakoulujen kanssa. SeAMK toteuttaa alueen yritysten kanssa noin sata tutkimus- ja kehittämisprojektia vuodessa sekä lisäksi noin 300 maksullisen palvelutoiminnan toimeksiantoa. Useissa hankkeissa kumppaneina toimivat oman yliopistokeskuksen tutkijat.

Maakuntakorkeakoulu rakennettiin paikkaamaan nuorten koulutuksen keskittämistä, ja se toimii kuudella paikkakunnalla (Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoella, Kauhavalla, Kurikassa ja Ähtärissä) lähiluukkuna alueen yrityksille.

Korkeakoulut tuovat alueelle osaajia ja asiantuntemusta. SeAMKin 350 työntekijästä noin 60:llä on tohtori- tai lisensiaattitutkinto. Tärkeä aluevaikuttavuuden muoto on myös korkeakoulun henkilöstön maksamat verot. 75 % SeAMKin henkilöstöstä asuu Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun työntekijöilleen maksamista palkoista ja palkkiosta tehtiin ennakonpidätystä vuonna 2015 yhteensä yli viisi miljoonaa euroa.

Elina Varamäki, tutkimus- ja innovaatiojohtaja ja vararehtori, SeAMK

Design by Oddmob