@SeAMK

SeAMK Master School - kohti monialaisia opintoja

08.03.2016

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) on voinut opiskella vuodesta 2002 alkaen ja tutkinnot vakinaistettiin 2005. Vaativat asiantuntija- ja johtamistehtävät ovat muuttuneet yhä enemmän monialaista osaamista vaativiksi, mikä asettaa vaatimuksia myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämiselle.


Kehittämistä työ- ja elinkeinoelämää palvellen


SeAMKissa halutaan olla ajan tasalla ja kehittää YAMK-tutkintoja työelämän kehittämisvaatimuksia vas-taaviksi. Monialaisuutta kehitetään niissä opinnoissa, joissa työelämäkin sitä edellyttää. Samalla voidaan palvella alueen työ- ja elinkeinoelämää.

On tärkeää, että YAMK-koulutuksen tuottamalla osaamisella voidaan reagoida nopeasti työelämän haasteisiin. Tämä edellyttää opinto- ja opettajakeskeisistä toteutuksista luopumista ja uusien monimuotoisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä, joissa otetaan aikaisempaa paremmin pedagogisesti huomioon aikuisopiskelijan tarpeet.


SeAMKiin monialainen Master School

SeAMK käynnistää monialaisen Master Schoolin, jossa kaikille YAMK-tutkinnoille luodaan yhteiset johtamisen ja kehittämisen opinnot, tutkimusmenetelmäopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot (kuvio alla). Tämä mahdollistaa aikaisempaa konkreettisemman monialaisuuden toteuttamisen. Opinnäytetöiden monialaisuutta voidaan kehittää esimerkiksi mahdollistamalla monialainen aitojen toimeksiantojen projektioppimisympäristö, joka palvelee erityisesti niitä opiskelijoita, joilla ei ole mahdollisuutta tai halua tehdä opinnäytetyötä omaan työpaikkaan.

Verkkolehteen korjattu kuva.jpg


Kuva: SeAMK Master School -malli. (Yliopettaja Anne-Maria Aho, valtakunnallisessa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeessa 2015) Kuvaa muokattu 21.3.2016.


Projektinhallinta on monelle arkipäivän työhaaste ja YAMK-opintoja kehittämällä halutaan vastata myös tähän työelämän haasteeseen. Malli tarjoaa myös SeAMKin TKI-toimintaan työkaluja, joilla voidaan kehittää alueen työ- ja elinkeinoelämää strategian mukaisilla painopistealueilla. Monialaisuus mahdollistaa myös alojen keskinäisen ja ristikkäisen mentoroinnin kehittämisen osaksi ammattitaitoa.  


Kehityssuuntana työelämälähtöisyys

Opintojen työelämälähtöisyyden kehittäminen on monialaisuuden lisäämisen ohella keskeinen opintojen kehityssuunta. Suurin osa opiskelijoista on työssä, jolloin on tärkeää kehittää opintojen aikaisen työssäkäynnin parempaa kytkemistä opintojen osaksi opinnollistamisen keinoin. SeAMK onkin mukana valtakunnallisessa Verkkovirtaa-opinnollistamishankkeessa 13 muun ammattikorkeakoulun kanssa.

Verkostoituminen on olennainen osa työelämän kehittämistä. Verkostot ovat yhä monialaisempia ja moniammatillisempia ulottuen kansallisen tason ohella myös kansainväliselle tasolle. SeAMK Master Schoolin monialaisuuden kehittämisellä halutaan vahvistaa opiskelijoiden verkosto-osaamista ja kansainvälisyysosaamista. Samalla monimetodinen ja monitieteinen oppiminen haastaa opettajan kohti paljon puhuttua uutta opettajuutta.

Tuija Vasikkaniemi, opetuksen kehittämispäällikkö, SeAMK

 

Design by Oddmob