@SeAMK

Ruokaketjun kehittäminen – ylempi AMK-tutkinto pellolta pöytään ketjun toimijoille

08.03.2016

Syksyllä 2015 käynnistynyt uusi ruokaketjun kehittämisen ylempi amk-koulutus tähtää valmentamaan jo ammateissaan toimivia elintarviketuotannon ja ruokapalvelun toimijoita koko ruokaketjun osaajiksi. Koulutusohjelmassa alkutuotannon osaajat (agrologit), jalostuksessa toimivat (elintarvikeinsinöörit) ja palveluja tuottavat osaajat (restonomit) opiskelevat osin samoilla opintojaksoilla ja syventävät siten omaa ja toistensa osaamista.  Samalla vahvistuu yhteinen ymmärrys alan keskeisistä menestymistä vahvistavista tekijöistä.


Ruokaketjua kehitetään SeAMKissa


Alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostuksen ja ruokapalvelujen merkitys työllistäjänä ja arvonnousun muodostajana on suuri Etelä-Pohjanmaalla. Aseman säilyttämien ja mieluusti myös kasvattaminen asettaa alan toimijat osaamishaasteen eteen. Perinteisen oman alan substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan koko ruokaketjua leikkaavien tekijöiden hallintaa.  Näitä ovat mm. jäljitettävyys, läpinäkyvyys, ruokaturvallisuus, ympäristövastuullisuus ja kiertotalous.
Nämä kaikki yhdessä ovat osa toimijoiden laadunhallintaa. Ruokaturvallisuusvaatimukset eivät vielä täyty, vaikka ruoka-annos tarjoiltaisiin taidokkaasti viihtyisässä paikassa parhaalla tavalla valmistettuna, ellei tunneta raaka-aineiden aiempaa tuotantoketjua ja luoteta sen laadukkuuteen. Samoin alkutuottajan täytyy nähdä tuottamansa raaka-aineen polkuja eteenpäin motivoituakseen laadun tuottajaksi.


Kuluttajien tarpeet lähtökohtina


Kuluttaja haluavat tietään yhä enemmän ja tarkempia yksityiskohtia syömänsä ruoan alkuperästä. Monia kiinnostaa jopa viljelymenetelmät ja eläinten kasvatustavat. Kun ruokaketjun toimijat oppivat tuntemaan koko ketjun toiminnan pääpiirteet ja oppivat tuntemaan myös alan toimijoita, tällaisen läpinäkyvän ja jäljitettävän ruokaketjun luominen ja varmistaminen helpompaa. Kun toimija puhuvat samaa kieltä, käytännössä ymmärtävät ruokaketjun eri portaissa käytettävät ammattikäytänteen aina ammattitermeistä lähtien, on läpinäkyvyydelle ja jäljitettävyydelle helpompi luoda katetta. Kuluttaja saadaan luottamaan ja suosimaan ruokaketjun tuotteita.
Nyt kevään 2016 haussa on ruokaketjun alkupään osaajilla, agrologeilla, mahdollisuus hakea opiskelemaan ja tuomaan oma panoksensa tähän ruokaketjun kehittäjien joukkoon. Yhteishaun ajankohta on 16.3.-6.4.2016.

Jussi Esala, tutkintopäällikkö, SeAMK Elintarvike ja maatalous

Tagit: ruokaketju, agrobiotalous, ylempi amk, kehittäminen, alkutuotanto, Esala

Design by Oddmob