@SeAMK

Hanki ylempi AMK-tutkinto töiden ohessa!

08.03.2016


Oletko kiinnostunut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta? Entä jos suorittaisit ylemmän AMK-tutkinnon?

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto (myöh. tekstissä ”kk-tutkinto”) ja tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi kk-tutkinto.
 
Ylempi AMK-tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Tutkinnon tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen ja syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Voit opiskella töiden ohessa ja tehdä omaa työtäsi hyödyntävän kehittämistehtävän opinnäytetyönä.  
 
Voit hakea ylempään AMK-tutkintoon mikäli sinulla on soveltuva kk-tutkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle haet, että ala, jolta kk-tutkintosi on.
Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja kk-tutkinnon välinen työkokemus. Työkokemuksen saa laskea 31.7.2016 asti.
 
Korkeakoulujen kevään 2016 yhteishaussa 16.3.-6.4. on haettavana seuraavat SeAMKin ylempi AMK-koulutukset:
 
• Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
• Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
• Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala
• Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
• Master of Business Administration (MBA), International Business Management
 
Opinnot muodostuvat teoriaopinnoista ja kehittämistehtävästä. Teoriaopinnot tukevat kehittämistehtävän toteuttamista. Opiskelu edellyttää osallistumista kontaktijaksoille tutkinto-ohjelmasta riippuen noin yhden tai kaksi kertaa kuukaudessa. Kontaktijaksojen lisäksi opiskelu tapahtuu itsenäisten tehtävien avulla.
 
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen opiskelijavalinta tapahtuu ennakkotehtävän perusteella. Muiden koulutusten lopullinen valinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeet ajoittuvat toukokuun 2016 lopulle. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016 ja opinnot alkavat syksyllä 2016.
 
Lisätietoa koulutusten sisällöistä löydät osoitteesta: www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot
Lisätietoa hakemisesta saat osoitteesta www.seamk.fi/haku


SeAMK Hakijapalvelut auttavat myös mielellään:
hakijapalvelut@seamk.fi tai puh. 020 124 5501.

 

 

Design by Oddmob