@SeAMK

Maaliskuun @SeAMK-verkkolehti

Tästä lehdestä voit lukea esimerkiksi:
• ylemmän AMK-tutkinnon monialaisuudesta
• sukelluksesta digitalisaatioon
• kuinka virtuaalitodellisuus on esillä SeAMKissa järjestettävässä tapahtumassa 31.3.
• miten sosionomiopiskelijat saivat kipinä kansainvälistymiseen alan kv-viikolta
• kuinka aineistoa tulee hallinnoida
• miten ruokaketjua kehitetään SeAMKissa ylemmällä AMK-tutkinnolla

Voit myös katsoa videon, johon on koottu vuoden 2015 kohokohtia ja onnistumisia.

Hyviä lukuhetkiä ja kivaa alkavaa kevättä!

Outi Kemppainen
markkinointipäällikkö, SeAMK

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 16.3.2016

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 16.3.–6.4.2016. Haku koulutuksiin tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi. Samalla hakulomakkeella haetaan sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin. Hakija voi hakea enintään kuuteen eri hakukohteeseen, jotka täytyy järjestää mieluisuusjärjestykseen. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.

SeAMK tarjoaa koulutusta kuudella alalla: kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ala. Opinnot alkavat syksyllä 2016. Koulutukset järjestetään Seinäjoella, lukuun ottamatta agrologikoulutusta, joka toteutetaan Ilmajoella.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa haettavana on 14 päiväopetuksena toteutettavaa ja neljä monimuoto-opetuksena toteutettavaa koulutusta. Päivätoteutuksen opinnot järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin. Monimuotototeutuksena järjestettävät koulutukset on pääasiassa mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lisäksi haettavana on neljällä eri alalla viisi ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lue lisää 

SeAMKin kohokohdat ja onnistumiset vuonna 2015

Katso video, johon koostettu vuoden 2015 onnistumisia ja kohokohtia.

 

Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto tuottaa verkostoja ja syvällistä osaamista

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaalialan syvällistä osaamista, jossa yhdistyvät työelämän ajankohtaiset haasteet ja tutkimukseen perustuva analyyttinen ja kriittinen lähestymistapa. Tutkintoon sisältyy kehittämistyön ja tutkimuksen menetelmiä, johtamista, sosiaalialan ajankohtaisia kysymyksiä ja konkreettisia tehtäviä.

Lue lisää...

SeAMKin aluevaikuttavuus merkittävää

Korkeakoulut säteilevät monin tavoin uutta osaamista ja hyvinvoinnin kasvua omilla alueillaan. Korkeakoulujen aluevaikuttavuudesta puhutaan paljon, mutta miten tätä abstraktia käsitettä voisi esimerkiksi SeAMKin osalta kuvata konkreettisesti?

Tärkein aluevaikuttavuuden mittari on valmistuneiden määrä ja heidän sijoittumisensa omaan maakuntaan. Ammattikorkeakouluamme voi kuvata suihkukaivo-metaforalla. 63 % opiskelijoistamme tulee omasta maakunnasta ja myös yli 60 % jää omaan maakuntaan töihin. Seinäjoen ammattikorkeakoulusta on kuluneiden 24 vuoden aikana valmistunut yli 12 000 amk-tutkinnon suorittanutta ja yli 400 ylemmän amk-tutkinnon suorittanutta. Suurin osa valmistuneista työllistyy alle 50 työntekijän yrityksiin. Kymmenen vuotta valmistumisen jälkeen yrittäjäksi on ryhtynyt 10-15 %.

Lue lisää

Strategista johtajuutta ja digitalisaatiota naisyrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville naisopiskelijoille

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti palvelualaa samoin kuin teollisuutta. Olemme kokemassa uudenlaista teollista vallankumousta, joka luo toisaalta uusia mahdollisuuksia, mutta saattaa myös uhata perinteisiä työtehtäviä. Naisyrittäjät toimivat usein palvelualalla, jossa digitalisaatio parhaimmillaan voi luoda aivan uusia ansaintamalleja. Tarvitaan uudenlaista osaamista ja uskallusta tarttua tulevaisuuden haasteisiin.

Lue lisää

Hanki ylempi AMK-tutkinto töiden ohessa!


Oletko kiinnostunut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta? Entä jos suorittaisit ylemmän AMK-tutkinnon?

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto (myöh. tekstissä ”kk-tutkinto”) ja tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu ylempi kk-tutkinto.

Lue lisää

Kansainvälistymiskipinä SeAMK Sosiaali- ja terveysalankansainvälisyysviikolta

Sosionomiopiskelijat Henna-Riikka Saarikoski ja Janne Keskitalo opiskelivat projektityön taitoja sekä sovelsivat yhteisöllisiä ja luovia menetelmiä SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kansainvälisyysviikolla helmikuussa 2016. He vastasivat viikon sujuvuudesta kansainvälisten vieraiden kannalta ja heille suunnatusta vapaa-ajan ohjelmasta. Mukana omaa projektiharjoitteluaan oli tekemässä myös sairaanhoitajaopiskelija Iida Perälä.

Lue lisää

Miksi tutkimusaineistoja tulee hallinnoida?

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että aineisto säilyy tutkimuksen päätyttyäkin käyttökuntoisena ja luotettavana. Lisäksi tulosaineistoon liitetään niihin liittyvät metatiedot. Metatiedot ovat dataa kuvailevaa ja määrittävää tietoa. Myös tietosuoja ja tietoturva varmistetaan aineiston koko elinkaaren ajaksi. Tutkimusaineistojen hallinnointi takaa sen, että ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on mahdollisimman korkeatasoista, vaikuttavaa, läpinäkyvää sekä toistettavissa olevaa.

Lue lisää

Ruokaketjun kehittäminen – ylempi AMK-tutkinto pellolta pöytään ketjun toimijoille

Syksyllä 2015 käynnistynyt uusi ruokaketjun kehittämisen ylempi amk-koulutus tähtää valmentamaan jo ammateissaan toimivia elintarviketuotannon ja ruokapalvelun toimijoita koko ruokaketjun osaajiksi. Koulutusohjelmassa alkutuotannon osaajat (agrologit), jalostuksessa toimivat (elintarvikeinsinöörit) ja palveluja tuottavat osaajat (restonomit) opiskelevat osin samoilla opintojaksoilla ja syventävät siten omaa ja toistensa osaamista.  Samalla vahvistuu yhteinen ymmärrys alan keskeisistä menestymistä vahvistavista tekijöistä.

Lue lisää

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopinnoissa TKI tuntuu ja maistuu, mutta kuinka hyvin?

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa valmistuu insinöörejä monipuoliseen elintarvikealan työkenttään. SeAMKin Elintarvike ja maatalouden kolmipyöräisen koulutuksen yhden kokonaisuuden muodostavat bio- ja elintarviketekniikan (BIEL) opinnot. Kaksi muuta ovat agrologi- ja restonomikoulutus, joten koulutusta tarjotaan kolmella eri alalla.

Lue lisää

Agrologikoulutuksen opinnot ja työharjoittelu tehostuvat digitaalisuudella

Digitaalisuus on jo osana agrologien koulutuksessa, teoriaopetuksessa ja harjoittelujaksoissa.
Teoriaopetuksessa digitaalisuus näkyy verkko-opetuksessa ja digitaalisena kampuksena. Opiskelijat voivat tehdä opintoja paikasta riippumatta, joka antaa joustavuutta opintoihin ja opintopolkuihin.

Lue lisää

Agrologiopiskelijana maatilaharjoittelussa Ontariossa


Suoritin opintoihini kuuluvan maatilaharjoittelun Ontariossa, Kanadassa sijaitsevalla lypsykarjatilalla. Tilalla sain suorittaa erilaisia eläintenhoito- sekä kasvinviljelytöitä. Työtavat erosivat jonkin verran Suomessa totutuista, mikä johtui lähinnä lämpimämmistä olosuhteista, pidemmästä kasvukaudesta sekä erilaisesta lainsäädännöstä.

Lue lisää

Kärjet ja kohokohdat vuonna 2015


SeAMKin neljä painoalaa ovat yrittäjyys ja kasvu, ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvointi ja luovuus. Jokaisella painoalalla on oma kärkensä.

Lue lisää

Sukellus digitalisaatioon

Yritykset odottavat vastavalmistuneiden opiskelijoiden hallitsevan sosiaalisen median käytön työelämässä, mutta opetussuunnitelmat eivät vielä läheskään joka alalla vastaa näihin huutoihin. Miten me opettajat selviämme digitalisaation aallokossa? Sukellammeko digitaalisuuteen menetelmä vai tavoite edellä? Kenen ehdoilla opetusta digitalisoidaan - opiskelijoiden, opettajien, opetuksen hallinnon vai työelämän?

Lue lisää

Virtuaalitodellisuus esillä SeAMKissa

Virtuaalitodellisuus näyttäytyy monipuolisesti SeAMKissa maaliskuun lopussa järjestettävässä SeAMK Foorumissa. Ohjelmassa on sekä ajankohtaisseminaari että minimessutapahtuma.

Lue lisää

SeAMK Master School - kohti monialaisia opintoja

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) on voinut opiskella vuodesta 2002 alkaen ja tutkinnot vakinaistettiin 2005. Vaativat asiantuntija- ja johtamistehtävät ovat muuttuneet yhä enemmän monialaista osaamista vaativiksi, mikä asettaa vaatimuksia myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kehittämiselle.

Lue lisää

RESTO 2016 -tietotaitokilpailu, 43 yritystä, 100 SeAMKilaista

Vuosittain jo 15. kertaa järjestettävä RESTO 2016 -tietotaitokilpailu pidetään ensi kertaa 17.-18.3.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Kyseessä on Suomen ammattikorkeakoulujen välinen restonomiopiskelijoiden tietotaitokilpailu. RESTO 2016 -tietotaitokilpailut koostuvat tulevien restonomien joukkueittain käytävästä kilpailusta, alan opettajien kollegatreffeistä, opiskelijatreffeistä sekä tapahtuman päättävästä iltagaalasta.  Oheistapahtumana järjestetään myös minimessut. Kilpailun teemana on Syrämmellinen Lakeus, jossa korostetaan yrittäjyyttä, ruuan ravitsemuksellisuutta, ekologisuutta ja eteläpohjalaista positiivista uhoa.

Lue lisää

Vanhustyössä tarvitaan rautaisia ammattilaisia

Kiinnostaisiko Sinua työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ikäihmisten parissa? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) voit opiskella itsellesi työelämälähtöisen ja monipuolisen vanhustyön AMK-tutkinnon (Geronomi AMK), joka avaa ovia monenlaisiin vanhustyön asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Lue lisää

Teollisen internetin laboratorio Seinäjoelle

Nykyisin puhutaan paljon esineiden internetistä. Termillä tarkoitetaan internetin laajentamista laitteisiin, koneisiin tai esineisiin, joita voidaan ohjata tai valvoa internetin yli. Teollisuudessa esineet ovat älykkäitä laitteita, koneita ja järjestelmiä, jotka tuottavat valtavia määriä tietoa yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantoprosessien toiminnasta. Kerättyä mittaustietoa analysoidaan usein tehtaan sisäisissä järjestelmissä ja sen perusteella ohjataan tuotantoprosesseja.

Lue lisää

Lisäpontta esimiestyöhön insinöörin ylemmästä AMK-koulutuksesta

Vaasalainen Jani Aurell viettää tyytyväisenä isyysvapaataan. Vuosi sitten hän valmistui SeAMKin Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksesta. Kotijakson jälkeen odottavat uudet Senior Chief Project Engineer -tehtävät Wärtsilän Energy Solutionissa.

Lue lisää

Design by Oddmob