@SeAMK

Uutta koulutusta opetuksen ja tki-toiminnan yhteistyössä – green carea hyvinvointiin

22.06.2016

Green Care –toiminta perustuu todettuihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnin tavoitteelliseen edistämiseen. 

Green Carea hyvinvoinnin edistämiseksi

Luonto tarjoaa meille avoimen resurssin, jota hyödyntämällä voimme löytää tapoja ennaltaehkäistä sairastumista tai kuntouttaa sitä jo tarvitsevia yksilöitä. Alueellista Green Care-palveluiden kehittämistyötä on tehty jo useamman vuoden ajan niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Esimerkiksi Hollannissa, Saksassa, Japanissa ja Norjassa ollaan asiassa jo melko pitkällä ja toiminta on saatu kiinteäksi osaksi terveyspalveluita. Meillä Suomessa matkaa siihen vielä on, mutta pienin askelin kuljemme samaa tavoitetta kohti.

Valtakunnallisella hankeyhteistyöllä tukea uudelle toimialalle

Tähän asti Suomesta on puuttunut alaa koskeva yhtäläinen koulutus, johon on nyt tulossa parannus. Korkea-asteella käynnistyy Green Care pilottikoulutus syksyllä 2016. Koulutusta on valmistellut Seinäjoen amk, Lapin amk, Kajaanin amk, Jyväskylän amk, Centria amk, Satakunnan amk ja Helsingin yliopisto yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Nyt alkava koulutus sisältää kuusi erillistä opintojaksoa, jotka muodostuvat Green Care –toiminnan eri osa-alueista. Koulutuksella pyritään vastaamaan alaa koskevan tiedon yhtäläistämisen haasteeseen sekä toiminnan jalkauttamiseen ja edelleen kehittämiseen.
Ylimaakunnallisena yhteistyönä toteutettava hanke mahdollistaa alueellisten vahvuuksien hyödyntämisen koulutuksen sisällössä. Seinäjoelle painottuvat teemat ovat yrittäjyys ja Green Care-menetelmistä maatiloilla toteutettava toiminta.

Opetuksen ja TKI-toiminnan voimavarat käyttöön laadun varmistamiseksi

Hankkeessa on yhdistetty opetuksen ja TKI-toiminnan vahvuudet. Koulutuksen suunnittelussa pedagogiikka ja sisällön hallinta ovat ehdottoman tärkeässä asemassa. Hankkeessa mukana olevat opettajat huolehtivat näiden onnistuneesta toteutumisesta. Green Care-alan ollessa opetettavana aiheena uusi, siihen liittyvä osaaminen on vielä paljolti asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien hyppysissä. Näin ollen, sisällön uusimman tiedon ja suunnittelu- sekä kehittämisprosessin hallitsemiseksi kokonaisuudessa hyödynnetään TKI-osaajia. Yhteistyön avulla uskotaan saavutettava mahdollisimman onnistunut koulutuskokonaisuus, joka pystyy vastaamaan monialaisen alan erilaisiin osaamistarpeisiin.

Meillä on Suomessa laajat mahdollisuudet hyödyttää luonnon terveyspankkia arkipäiväisessä elämässämme. Kävely metsässä, pysähtyminen rantamaiseman äärelle tai raikkaan ilman hengittäminen syvälle keuhkoihin on pieniä asioita psyykkisen ja fyysisen hyvinvointimme ylläpitämiseksi. Silti meistä harva tietoisesti hyödyntää tätä mahdollisuutta. Kesän ryhtiliikkeeksi suosittelenkin vähintään omatoimista hyvinvointimatkaa kesäiseen luontoon ja asiasta sitten innostuneena hakeutumista Green Care-koulutukseen.

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).

 

Maria Suomela, projektisuunnittelija, SeAMK Elintarvike ja maatalous

Design by Oddmob