@SeAMK

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisia vanhuspalveluyrityksiä

22.06.2016

 

Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen kilpailuvaltti. SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -projekti, jonka tavoitteena on huomioida sekä yrityksen, työntekijän että vanhuspalvelua saavan asiakkaan etu. Kun yrityksen työntekijät voivat hyvin, kokevat arvostusta ja viihtyvät työssään, yritys menestyy ja asiakkaan saaman palvelun laatu paranee.

Työhyvinvoinnin ja työn laadun lisääminen

Hankkeella pyritään lisäämään työhyvinvointia ja työn laatua eteläpohjalaisissa yksityisissä vanhuspalveluyrityksissä. Etelä-Pohjanmaan alueella projektiin osallistuvat vanhuspalveluyritykset kehittävät toimintaansa ja työyhteisöään SeAMKin vanhustyön ja työhyvinvoinnin asiantuntijoiden avustuksella. SeAMKin asiantuntijoina hankkeessa toimivat tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kaija Loppela, lehtori Arja Haapaharju ja yliopettaja Jenni Kulmala.

Yritysten tarpeiden huomioiminen

 

Kehittämisen kohteet nousevat jokaisen yrityksen yksilöllisistä tarpeista. Yrityksissä tehtävä kehittämistyö perustuu dialogiseen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena on dialogisen johtamisen kehittäminen yrityksissä, mikä edesauttaa kehittämistyöhön sitoutumista. Dialoginen johtajuus tukee työhyvinvointia ja työmotivaatiota sekä mahdollistaa luovuuden ja innovatiivisuuden lisääntymisen.

Hanke on vasta aluillaan, mutta mukaan lähteneissä yrityksissä on jo innokkaasti aloitettu työntekijöiden ja johtajien yhteinen pohdinta kehittämistoimenpiteistä, joilla tähdätään työhyvinvoinnin ja vanhustyön arjen parantamiseen.

-Lähdimme hankkeeseen mukaan, koska se antaa mahdollisuuden kehittää toimintaamme yhdessä henkilökunnan kanssa. Oppimisverkosto tarjoaa tilaisuuden uudistaa työtapoja, sanoo toiminnanjohtaja Tiina Rauhalaakso Kauhajoen Vanhaintuki ry:stä.

Hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeen aikana järjestetään myös avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia, jonne ovat tervetulleita kaikki yrityksensä toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneet.

Hankkeen tavoitteena on vuosien 2016 ja 2017 aikana tukea ja edistää hankkeeseen osallistuvien yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, miten yritysten kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa ja koko henkilöstön työhyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta parantavia kehittämisrakenteita.

Hankkeessa kannustetaan vanhustyötä tekeviä pohtimaan omaa työtään, jakamaan kehittämisideoita keskenään ja miettimään rohkeasti uusia, paremmin toimivia käytäntöjä. Rohkeilla uusilla kokeiluilla pyritään siihen, että työntekijöiden työssä viihtyvyys ja työhyvinvointi paranevat ja samanaikaisesti vanhusten saaman hoidon laatu ja viihtyvyys hoivayksiköissä lisääntyvät.

Projekti on osa isompaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta, jota koordinoi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus. Hankkeessa toimivat myös Tampereen ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulu Savonlinnasta.

 

Lisätietoa hankkeesta: www.tyonilollatuottavuutta.net

Design by Oddmob