@SeAMK

Tulevaisuuden osaajaksi! Dialogisen johtamisen koulutus käynnistyy syksyllä

22.06.2016

Uudistuva ja työntekijää arvostava johtaminen sekä henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat työyhteisön tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi Dinno-tutkimusohjelmassa saatujen tutkimustulosten mukaan yhteistoiminnallisuus ja johtamisen dialogisuus ovat avaimia innovatiivisuuteen ja uudistumiseen ja vaikuttavat myös työn laatuun.

SeAMKissa käynnistyy noin vuoden kestävä Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen -koulutuskokonaisuus lokakuussa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa ja sitä tukee Työsuojelurahasto. Monimuotoisesti toteutettava koulutuskokonaisuus soveltuu esimiesten ja johtajien täydennyskoulutukseksi eri toimialoille. Koulutuksessa opitaan dialogisuuden periaatteita ja menetelmiä ja niitä sovelletaan myös käytäntöön.

Koulutuksen aikana perehdytään siihen, miten ihmisten osaaminen ja luovuus saadaan käyttöön, miten työmotivaatiota tuetaan ja miten nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen. Tärkeä näkökulma on myös se, miten sekä työntekijät että työnantaja tästä hyötyvät.

Tutustu koulutuksen sisältöön ja tule mukaan!

KT Kaija Loppela, koulutuksen johtaja.
Kirjoittaja työskentelee tutkimus- ja kehittämispäällikkönä SeAMKissa.

Design by Oddmob