@SeAMK

Sosionomiopiskelijoiden opintomatka Pärnuun

22.06.2016

Sosionomi opiskelijoiden opintomatka Pärnuun

Seinäjoen ammattikorkeakoulun 22 sosionomiopiskelijaa ja lehtori Arja Haapaharju tekivät opintomatkan Viron Pärnuun 26.–29.4.2016. Opintomatka oli osa 3 opintopisteen laajuista yhteisötyön opintojaksoa.

 Matkalaiset yliopistolla_@SeAMK06_2016.jpg

Kuva: Matkalaiset yliopistolla

 

Opintojakson teemaan sopien opiskelijat suunnittelivat ja järjestivät opintomatkan yhdessä. He aloittivat sosionomiopintonsa tammikuussa 2015 ja matkan suunnittelu aloitettiin samana keväänä. Matkakohteesta ja matkustustavasta päättäminen aiheuttivat aluksi ongelmia, mutta kun yhteisymmärrykseen päästiin, sujuivat muut järjestelyt ongelmitta. Opettaja sai valmiin listan, jonka perusteella tiesi varata juna-, laiva- ja linja-autoliput sekä hotellin itselle.  Vierailukohteetkin olivat jo pitkälle sovittuja opiskelijoiden toimesta.

Koska opintomatka oli omakustanteinen, tehtiin suunnitelma matkakassan kartuttamiseksi. Jokainen osallistui rahan keräämiseen mm. narikassa työskentelemällä ja Pilkkoset-tuotteita myymällä. Rahaa saatiin kerättyä niin paljon, että omavastuuosuudeksi matkoista ja yöpymisistä jäi noin neljäkymmentä euroa. Näin matkan kustannukset eivät aiheuttaneet estettä osallistumiselle.

Vierailukohteet suunniteltiin siten, että ne tukivat opintojakson sisältöä, yhteisöllisyyttä.  Pärnun museossa saimme tutustua näyttelyyn "11000 vuotta historiaa - elämyksiä vanhoilta ajoilta", joka kertoo alueen historian esihistoriasta Viron itsenäistymiseen saakka. Näyttely oli mielenkiintoinen ja herätti paljon ajatuksia historian merkityksestä nykypäivään.

Maria Magdalena kilta, on kuudentoista käsityötaiteilijan muodostama yhteisö jo ulkoapäin mielenkiintoa ja huomiota herättävässä rakennuksessa Pärnun keskustassa. Yhteisö on muodostettu vuonna 2006, jotta yksin työskentelevät käsityöläiset saisivat tukea toisiltaan ja näkyvyyttä työlleen. Heidän kaikkien työpajat sijaitsevat samassa talossa, joka on avoinna vierailijoille. Talossa saa kierrellä työpajoissa ja tutustua käsityöläisten työskentelyyn ja tietysti myös ostaa ihania käsitöitä saviastioista silkkihuiveihin. Vierailijoille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua erilaisiin työpajoihin, joissa saa laittaa oman luovuuden ja sorminäppäryyden koetukselle. Vierailu Maria Magdalena kiltaan osoitti hienosti mitä yhdessä tekemällä voi saada aikaan.

 

 Sorminäppäryystreenit Maria Magdalena killassa_@SeAMK062016.jpg

Kuva: Sorminäppäryystreenit Maria Magdalena killassa

Yksi vierailukohde oli Pärnun yliopisto, joka on hallinnollisesti osa Tarton Yliopistoa. Sosiaalityön laitoksen johtaja Anne Rähn esitteli Viron sosiaaliturvajärjestelmän rakennetta, joka on melko erilainen kuin suomessa. Kansainvälisyysvastaava kertoi Pärnun yliopiston erittäin monipuolisesta kansainvälisestä toiminnasta. Hauska yksityiskohta oli seinään maalattu iso maailmankartta, johon laitetaan ulkomailla vaihdossa olleiden opiskelijoiden ja henkilökunnanjäsenten lähettämät postikortit. Eniten kortteja kertyy Etelä- ja Pohjois-Amerikasta sekä tietysti Suomesta. 

Sosiaalityön assistentti Liina Käär kertoi sosiaalityön koulutukseen sisältyvästä Vapaaehtoistyön opintojaksosta, joka muistutti tavoitteiltaan ja toteutukseltaan hyvin paljon meidän Yhteisötyön opintojakoamme. Heillä opintojakso sisältää harjoittelun, jossa opiskelijat organisoivat itse päättämäänsä vapaaehtoistoimintaa, jonka toteuttamiseen he rekrytoivat vapaaehtoisia. Tämä on hyvä idea myös meidän opintojaksomme toteuttamiseen.  

Viimeisenä vierailukohteena oli Raeküla Vanakooli Keskus, joka toimii koulutus-, kulttuuri ja nuorisokeskuksena, sekä lukuisten tapahtumien paikkana. Vakituisen henkilökunnan lisäksi talossa työskentelee muun muassa työharjoittelijoita ja yhdyskuntarangaistusta suorittavia. Keskuksessa voi harrasta mm. kieltenopiskelua, käsitöitä, liikuntaa ja kuorolaulua. Keskuksessa järjestetään myös ilmaista opetusta eri instrumenttien soittoon.  Mielenkiintoisena lisänä on alueen nuorten miesten perustama jo monessa eri maassa esiintynyt tanssiryhmä, joka yhdistää akrobatian ja kansantanssin. 

 Viimeisenä iltana_@SeAMK062016.jpg

Kuva: Viimeisenä iltana yhdessä syömässä

 

Opintomatka soveltui pedagogisessa mielessä erinomaisesti Yhteisötyön opintojaksoon. Kaikki suunnittelu, rahankeruu ja käytännönjärjestelyt tehtiin yhdessä. Oppina tuli myös se, että vaikka yli kahdenkymmenen hengen porukassa on monta eri mielipidettä, toista kuuntelemalla ja hänen mielipiteitään arvostamalla, on lopputulos mahtava yhteinen kokemus. Suosittelemme kaikille!

 

Arja Haapaharju, lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Design by Oddmob