@SeAMK

Seinäjokelaisten sosiaalisuutta testattiin halaamalla ja kännykkää lainaamalla

22.06.2016

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat Salla Kohtamäki ja Loraine Mustajärvi tekivät osana opintojaan Social experimentin, jonka tarkoituksena oli selvittää, uskaltavatko seinäjokelaiset halata täysin ventovierasta ihmistä ja miten siihen suhtaudutaan. Samalla opiskelijat halusivat tietää, mikä sai halaamaan vierasta henkilöä. Toinen koe oli kännykän lainaaminen tuntemattomalle ihmiselle, joka oli jonkinlaisessa hädässä. Koetta tehtiin sekä suomeksi että englanniksi.

- Halusimme selvittää ihmisten asenteita, ennakkoluuloja ja luottamiskykyä. Toimimme itse kokeiden kohteina, kertoo sosionomiopiskelija Loraine Mustajärvi.

Halaus – haasteen tulokset ovat varsin hyviä. Monet ihmiset halasivat  ja syyt tähän ovat, esimerkiksi, että halaaminen on kivaa, saa hyvän mielen toiselle, ja kaivataan enemmän läheisyyttä kaikkien ihmisten välillä. Vanhimmat ihmiset eivät yleensä lainanneet kännykkäänsä, eivätkä pystyneet luottamaan ventovieraaseen. Nuorimmat puolestaan uskalsivat antaa kännykkäänsä lainaksi.  Kielimuurikaan ei lainaamiseen vaikuttanut vaan enemmänkin se, miten lähestytään toista ihmistä ja kysytään apua toiselta ihmiseltä.

- Olemme 1. vuoden sosionomi (AMK) -opiskelijoita Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Kyseinen aihe syntyi oppitunnilla ihan uteliaisuudesta. Kokeet tehtiin kuluvan vuoden tammi-helmikuun vaihteessa. Halaus-haasteen toteutimme Seinäjoen kaupunginkirjastossa, Torikeskuksessa, Anttilassa ja Epstorilla joko silmät peitettynä tai ei peitettynä. Kännykän lainaaminen -kokeen teimme Epstorilla ja Torikeskuksessa, toteavat Kohtamäki ja Mustajärvi.

Loraine Mustajärvi, sosionomiopiskelija, SeAMK
Salla Kohtamäki, sosionomiopiskelija, SeAMK

Design by Oddmob