@SeAMK

Pohjoismaista yhteistyötä korjausrakentamisen kehittämiseksi

22.06.2016


Korjausrakentamisen tietokeskus, Renovation Center -hanke järjesti torstaina Seinäjoella s#renovatingmodern -seminaarin alan toimijoille. Tilaisuudessa pohdittiin vastausta kysymykseen, miten korjausrakentamisen tavoitteet sisäilmalle, arkkitehtuurille ja energiatehokkuudelle voitaisiin saada keskenään tasapainoon. Seminaariin osallistui noin 70 tutkijaa, asiantuntijaa ja opiskelijaa niin Suomesta, Ruotsista kuin Norjastakin.

Pohjoismainen näkökulma oli seminaarin ytimessä, koska ilmasto-olosuhteet ja rakentamistavat sekä korjausrakentamiseen liittyvät ongelmat ovat näissä maissa pitkälti samankaltaisia. Siksi myös ratkaisut ongelmiin kannattaa miettiä yhdessä, tilaisuudessa todettiin. Korjausrakentamisen monimuotoisuuden ymmärtäminen sekä eri ammattialojen yhteistyö nousivat myös keskeisiksi seminaarin teemoiksi.

Parhaat käytännöt jakoon

Korjausrakentamisen osuus kaikesta talonrakentamisesta on Suomessa jo ylittänyt 50 prosentin rajan, ja korjausvelan arvioidaan olevan tällä hetkellä 30-50 miljardia euroa. Työtä vaikeuttaa etenkin se, että korjausrakentamiseen liittyvä uusin tieto on hajallaan.

Renovation Center -hankkeen tavoitteena on yhteispohjoismaisen korjausrakentamisen tietokeskuksen sekä osaamisverkoston perustaminen. Syntyvä osaamisverkosto jakaa parhaita käytäntöjä ja tarjoaa rakennusalan yrityksille, kunnille sekä kiinteistöjen omistajille kestävään korjausrakentamiseen liittyvää tietoa, koulutusta ja uusia pedagogisia työkaluja. Samalla kasvatetaan sellaisten ammattilaisten määrää, jotka pystyvät toteuttamaan kestävää ja energiatehokasta korjausrakentamista. Tiedon tarpeet selvitetään kuntien ja yritysten edustajien haastatteluilla sekä kiinteistöjen omistajille suunnatulla kyselytutkimuksella.

Aalto-keskus yhtenä kohteena

Hankkeessa vertaillaan suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia käytäntöjä sekä tutkimustuloksia ja hyödynnetään näiden parhaat puolet. Renovation Center -hankkeessa oppia haetaan myös tarkkaan valikoiduista korjauskohteista, joita Suomen puolella edustaa Seinäjoen Aalto-keskuksen vaativa korjaustyö. Kohde on jo tuttu SeAMKin ja TTY:n tutkijoille tutkijoille, sillä Aalto-keskus oli kohteena vuosi sitten päättyneessä MARK LivingLab –projektissa (EAKR). Siinä dokumentoitiin ja tallennettiin innovatiivisia korjausratkaisuja hyödynnettäviksi muissa vastaavissa kohteissa sekä rakennusalan tutkimus- ja opetustehtävissä. Nyt hanke siis jatkaa elämäänsä pohjoismaisella tasolla.

Alvar-Aalto-säätiö ja hanke_@SeAMK.jpg

 

 

Kolmivuotisen hankkeen Interreg Botnia-Atlantica –rahoitus on suuruudeltaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Hanketta johtaa Yrkeshögskolan Novia Vaasasta, ja mukana ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasanseudun Kehitys Oy. Ruotsista hankkeeseen osallistuvat Umeå universitet ja SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Norjalaisena kumppanina on Høgskolen i Narvik.

 

Jorma Tuomisto, laboratorioinsinööri, SeAMK
Sirkku Uusimäki, palvelupäällikkö, SeAMK

Design by Oddmob