@SeAMK

Pk-inno – vaikuttavuutta ja yhteistyötä

22.06.2016


Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tavoitteena on tehostaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä alueilla toimivat yritykset, elinkeinotoimet ja yrittäjäjärjestöt.

Vaikuttavuutta ja osaamista

Pk-inno -hanke on edistänyt AMK-henkilöstön vaihtoa ja synnyttänyt nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä yritysten tarpeisiin. Yritysvierailujen määrä on ollut 200 kpl, joten se on toiminut merkittävänä verkostojen luojana koko ammattikorkeakoulun tasolla. Yhteistyön avulla on kehitetty mm. henkilöstön yritysosaamista ja samalla työelämälähtöistä opetusta on tuotu mukaan opetukseen. Hanke onkin tarjonnut loistavan mahdollisuuden mukana olleiden ammattikorkeakoulujen henkilöstölle kartoittaa ja kehittää yritysten toimintatapoja.


Monenlaisia toimintatapoja ja hyötyjä

Hankkeessa on tarjottu yritysten tarpeisiin soveltuvaa asiantuntijatyötä, tehty tutustumisvierailuja, sekä käyntipohjaisia kartoituksia. Kynnys on matalalla, ja tavoitteena on kannustaa mahdollisimman monia henkilöstön edustajia kokeilemaan yritysyhteistyötä monipuolisesti. Yhteistyöhön osallistuneet ovat pitäneet kokemusta tärkeänä etenkin oman osaamisensa sekä opetuksen kehittämisen kannalta.

Myös yritykset ovat saaneet toiminnasta monenlaista hyötyä. Yrityksille on mm. tehty useita markkinaselvityksiä, tuotekehitysprojekteja ja muita konkreettisia asiantuntijuutta vaativia kehittämistoimenpiteitä. Tärkeässä roolissa on ollut verkostojen muodostuminen ja sitä kautta tietoisuuden lisääntyminen ammattikorkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista.

Yhteistyö on tärkeää

Palautteen perusteella yritysyhteistyö on koettu tärkeäksi sekä ammattikorkeakouluissa että yrityksissä. Projekti on mahdollistanut ja kannustanut yritysyhteistyöhön myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät sitä normaalisti tee. Myös yritysten ja ammattikorkeakoulujen johdon sitoutuminen on oleellista yritysyhteistyön mahdollistamiseksi. Tämä on onnistunut melko hyvin.

Kiihtyvällä tahdilla tapahtuvat yhteiskunnalliset muutokset mm. digitalisaatiossa ja rakenteissa mahdollistavat uudenlaisten toimintamallien kehittymisen ammattikorkeakoulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä. Samalla varmistetaan työelämän tarpeita vastaavan koulutuksen ja TKI toiminnan säilyminen.

 

Juha-Matti Päivölä,projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Design by Oddmob