@SeAMK

Omistajanvaihdoksiin herättelyyn syntyi opas

22.06.2016


Euroopassa vaihtaa vuosittain omistajaa lähes puoli miljoonaa yritystä. Arviolta 150 000 omistajanvaihdosta jää kuitenkin toteutumatta, jolloin työpaikatkin ovat vaarassa. Omistajanvaihdosta herätään usein ajattelemaan vasta liian myöhäisessä vaiheessa. Siksi toimivaan omistajanvaihdosten ekosysteemiin kuuluvat myös herättelytoimenpiteet, joilla eri toimijoiden tietoisuutta omistajanvaihdoksista kasvatetaan.

Tärkeimmät herättelyn kohderyhmät ovat yritysten potentiaaliset myyjät ja ostajat. Muutkin omistajanvaihdosten onnistumisen kannalta tärkeät tahot tarvitsevat herättelyä. Esimerkiksi tilitoimistoissa ja pankeissa työskentelevät neuvoja eivät välttämättä tiedosta omaa rooliaan ja merkitystään pienten yritysten yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten onnistumisen kannalta. Myös suuren yleisön tietoisuutta omistajanvaihdoksista halutaan lisätä. Vaikka omistajanvaihdokset ovat tärkeitä jatkuvuuden näkökulmasta, vielä suurempi on niiden vaikutus yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kehittymisen kannalta. Niinpä herättelytoimilla tavoitellaan ilmapiiriä, jossa yrityksen myyminen on luonnollinen osa yrityksen elinkaarta.

SeAMK on tehnyt pitkäjänteistä työtä omistajanvaihdosten ja kasvuyrittäjyyden tutkimuksessa jo parikymmentä vuotta. Nyt SeAMKin tutkijaryhmä on tehnyt vertailevaa tutkimusta viiden Euroopan maan omistajanvaihdosten ekosysteemeistä ja herättelytoimenpiteistä. SeAMKin koordinoimassa BTAR-hankkeessa todettiin, että ekosysteemit ovat varsin erilaisia eri maissa, ja myös kehittämistarpeissa on merkittäviä eroja. Vertailututkimuksen pohjalta syntyi omistajanvaihdosten ideaalimalli.

Ideaalimalli_BTAR.jpg

Kuvio 1. Ideaalimalli

 

Ideaalimallissa painotetaan, että herättelyn pitäisi perustua tutkittuun tietoon ja olla systemaattista. Lisäksi suositaan toimenpiteitä, jotka tukevat toinen toistaan.

Ideaalimallin lisäksi kansainvälinen hanke tuotti käytännön oppaan, jossa kuvataan eri maissa testattuja herättelytoimenpiteitä. Suomesta mukana ovat mm. Pöyrööt-sarjakuvat, joita täällä on käytetty herättelyssä. Sarjakuvien avulla on haluttu välittää keskeisiä tutkimuksen kautta syntyneitä havaintoja omistajanvaihdoksista. Etenkin arkoja aiheita on usein helpompi lähestyä huumorin keinoin. 

Pöyröö_BTAR.jpg

Lähde: Pöyrööt-sarjakuva.

BTAR-hankkeen tuottama englanninkielinen opas yritysten omistajanvaihdosten herättelytoimenpiteistä on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

 

Anmari Viljamaa, yksikön johtaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Juha Tall, projektitutkija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Elina Varamäki, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, SeAMK

Design by Oddmob