@SeAMK

LEAN-ajattelua ja parviälyä

22.06.2016

 

Jopo – jopparilta polkimille SeAMKin yksiköiden yhteisessä uraohjaushankkeessa toteutetaan LEAN-ajattelua sekä parviälyn ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa ajatellaan, että tulevaisuutta rakennetaan yhdistelemällä asioita ennakkoluulottomasti ja kokeilemalla yhteisvastuullisesti pelkäämättä epäonnistumisia.

Tulevaisuuskeskuksen professori Markku Wilenius on nostanut puheenvuoroissaan esiin työelämän uudistumisen välttämättömyyden ja siihen liittyvät inhimillisen pääoman ja olemassa olevien resurssien uudelleenjaon. Hän esittää uutta työnjaon mallia, minkä käyttöönotossa tarvitaan vahvaa toimintaympäristön muutoksen ymmärrystä, jotta rohkaistumme muutosten tekemiseen. Tässä muutoksessa koulutuksella on iso rooli.

JoPo – hankkeessa tavoitellaan Wileniuksen maalaamaa tulevaisuutta. Hankkeessa luodaan uusi koko opiskeluaikaisen uraohjauksen malli, mikä valmentaa uudistuvan työelämän tehtäviin. Luomistyössä ovat kiinteästi mukana työelämä ja itse opiskelijat.

Yhteiskehittäminen, LEAN-ajattelu ja parviäly

Jopo-hankkeessa toteutetaan yhteiskehittämisen mallia, LEAN-ajattelua ja hyväksikäytetään parviälyä – näitä asioita sisällytetään myös tulevaan uraohjaukseen ja opiskeluaikaiseen urasuunnitteluun.

Yhteiskehittämisessä lähtökohtana on kumppanuus, vastavuoroisuus ja kehittäjien tasavertaisuus. Kehittäminen perustuu luottamukseen verkostojen välillä. Yhteiskehittäminen on tehokas tapa toimintojen ja palveluiden uudistamisessa.

JOPOssa yhteiskehittäminen mahdollistuu tiiviin yhteydenpidon avulla koko ammattikorkeakouluväen kanssa. Hankkeen eri yksiköiden toimijoista muodostuva ydinryhmä kokoontuu viikoittain ja useamminkin yhteen ja vapaalla pudotuksella viedään asioita eteenpäin hankekoukeroita unohtamatta. Ydinryhmä toimii verkottuneena kulloinkin tarvittavien tahojen kanssa - työelämä, SeAMKhallinto, opiskelijat jne.  Kaikkien asiantuntemus on käytössä koko ajan ja rajapinnoilta löydetään paljon eväitä hankkeen etenemiselle.

LEAN-toimintamallissa uskaltaudutaan testaamaan ja kokeilemaan puolivalmiita tuotteita tai palvelupaketteja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ei pelkästään pyydetä kommentteja ja mielipiteitä, vaan tehdään ja toimitaan yhdessä. Tavoitteena ovat sujuvat virtaukset ja hukan vähentäminen. Urasuunnittelussa voisi ajatella, että opiskelijoiden valmistuminen ajallaan on sujuvaa virtausta ja koulutusta vastaavaan työhön sijoittuminen vähentää hukkaa. Uraohjaushankkeessa on kokeiltu ja kehitetty erilaisia tuotepaketteja mm. mentorointiohjelmaa, yrityspäiväkonseptia, koulutuksia ja työpajoja.

Parviäly tuottaa toimintaa, jossa yhteisen osaamisen ja kiinnostuksen perusteella parvi ihmisiä työskentelee yhteisöllisesti kohteen kehittämiseksi. Samalla luodaan uutta tietoa ja uusia toimintatapoja. Näin JOPO-verkosto toimii ajatuksenaan, että ”parves on paree lentää”. Uutta oppimissuuntausta edustaa ajattelu, että älykkyys ja luovuus eivät ole yksilöiden vaan yhteisöjen ominaisuuksia. Tätä ajattelua urasuunnittelun uudistaminen jo ennakoi.

Arkkitehti Tero Vanhanen Temotek Groupista on esittänyt julkisen toiveen, että olisi hyvä siirtyä kehittämistyössä lausuntorumban sijaan yhteiskehittelyjazziin. Lausuntorumbasta emme osaa sanoa, mutta yhteiskehittelyjazzin saundit ovat Jopossa jo kuultavissa.

Sinikka Volanto, tuntiopettaja, SeAMK Sosiaali- ja terveyala

 

LOGOT.jpg

 

 

Design by Oddmob