@SeAMK

Kuntien elinkeinopalveluilla tarvetta yhteistyön laajentamiseen

22.06.2016


Menestyvät yritykset muodostavat pohjan kuntien hyvinvoinnille. Taloudellisen kasvun luominen edellyttää yrittäjävetoisuutta, ja kunnissa tehdäänkin ahkerasti töitä yrittäjyyden ja yrittäjien asioiden edistämiseksi. Tärkeintä on, että yrittäjien tarpeet huomioidaan paremmin kunnallisen päätöksenteon kaikilla tasoilla ja ymmärretään päätöksenteon nopeuden ja joustavuuden merkitys liiketoiminnan kasvuedellytysten kannalta.

Etelä-Pohjanmaan kuntien elinkeinopalvelujen keskeisimpiä vahvuuksia ovat yhteistyö yrittäjien kanssa ja osaava henkilöstö. Tosin elinkeinotoimien vastuuhenkilöt haluaisivat olla jatkossa vielä enemmän yhteydessä yrittäjiin. Yrittäjien on myös hyvä olla itsekin aloitteellisia ja ottaa yhteyttä kunnan elinkeinotoimeen. Kehittämispanostusten tavoitteeksi tulee ottaa yrittäjien kehittäminen ja keskittyminen olennaiseen.

Kohti ammattimaista elinvoimapolitiikkaa

Kuntien näkökulmasta nyt tulisikin käynnistää kuntakohtaiset elinvoimastrategiaprosessit, joissa keskeisiä toimijatahoja ovat toisaalta yrittäjät ja toisaalta soveltuvin osin kunnan johtoryhmä ja luottamushenkilöt. Jokaisessa kunnassa tarvitaan yhteinen näkemys maalista, johon kaikki voisivat yhtenä joukkueena pelata.

Etelä-Pohjanmaalla kunnallisiin elinkeinopalveluihin käytetään noin 6 M€ ja töitä tehdään noin 60 henkilön voimin. Tämä maakuntajoukkue tulisikin saada tekemään hyvää yhteistyötä yrittäjien, kuntien ja eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi olisi arvokasta päästä hyödyntämään toisten elinkeinotoimien asiantuntijoiden osaamista ja yhteyksiä ja oppimaan vertaisilta. Ajan henki on, että vähemmillä resursseilla pitää saada aikaan enemmän tuloksia. Olennaista on toteuttaa elinvoimapolitiikkaa ammattimaisesti, keskeisten yhteistyötahojen luottamusta nauttien sekä yksityistä palvelutarjontaa ja tutkittua tietoa hyödyntäen.

Kirjoitus perustuu toukokuun lopussa ilmestyneeseen, SeAMKissa toteutettuun Kuntien elinkeinotoimien tulevaisuuden näkymät Etelä-Pohjanmaalla -tutkimukseen, jonka rahoitti Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

Juha Tall, projektitutkija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Elina Varamäki, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, SeAMK
Kirsti Sorama, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Salla Kettunen, projektitutkija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Design by Oddmob