@SeAMK

Käytännön apua liiketoiminnan sähköistämiseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin

22.06.2016

Kevään-16 Pk-yritysbarometrin mukaan Etelä-Pohjanmaan Pk-yritykset ovat edelleen jäljessä maan keskiarvoa sähköisen liiketoiminnan ja toiminnan digitalisoinnin suhteen. Positiivisena uutisena on havaittavissa, että seuraavan vuoden aikana esim. sosiaalisen median ja verkkokaupan käyttöönottoa suunnittelee Etelä-Pohjanmaalla hieman maan keskiarvoa suurempi määrä (n. 10% vastaajista). Teollisen internetin tai big datan hyödyntäminen liiketoiminnassa kuitenkin koetaan edelleen täysin vieraana ja huolestuttavasti yli 60% vastaajista ei suunnitellut minkään digitaalisen työkalun tai palvelun käyttöönottoa tänä vuonna.

Palvelualojen Keskusliiton tuoreen tutkimuksen (Digitalisaatiosta kasvua 2016) mukaan digitalisaation käyttöönotto voisi moninkertaistaa palveluyritysten kasvun ja uusien työpaikkojen määrän. PK-Digi-hankkeen projektipäällikkö Tiina Niemisen mukaan liiketoiminnan sähköistäminen tarkoittaa käytännössä suurimmalle osalle yrityksiä nykyisten toimintojen sähköistämistä (esim nettimainonta, sähköiset ajanvarausjärjestelmät, sähköiset tilitoimistopalvelut jne), jonka kautta parannetaan tuottavuutta ja laatua. Digitalisaatiossa on kuitenkin kyse paljosta muustakin. Nieminen uskoo, että esimerkiksi teollisen internetin sovellukset , kuten mobiili- ja sensoritekniikka, tarjoavat esim. terveys-ja hyvinvointipalveluissa sekä turvallisuuteen ja huoltoon liittyvissä palveluissa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten toimintaan.

Eli kovasti olisi töitä tällä rintamalla ja Niemisen mukaan nyt olisi myös käytännön apuja tulossa. Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa on juuri pyörähtänyt käyntiin kaksi digi-hanketta, joista ensimmäinen (PK-Digi) keskittyy palvelualan mikroyritysten tukemiseen ja toinen (Digivaattori), taas opastaa ja kouluttaa teollisuuden yrityksiä erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa.

- Toukokuun aikana on tarkoitus kartoittaa sähköiset järjestelmät, jotka jo ovat yrityksissä käytössä, mahdolliset esteet sähköisten toimintatapojen käyttöönotolle sekä toiveet työpajoille ja koulutukselle, kertoo projektipäällikkö Tiina Nieminen.

Pk-digi hanke pyrkii kehittämään erityisesti palvelualan mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista sekä herättämään mielenkiintoa uusien digitaalisten toimintatapojen ja sähköisen kaupankäynnin välineiden käyttöönottoon. Hankkeen pilottiyritykset (50) saavat käytännönläheisen digipolun reittikartan, joka neuvoo sähköisiä vaihtoehtoja eri liiketoiminnan osa-alueille esim markkinointiviestintään, asiakaspalveluun ja –kokemukseen, hallinnon kustannustehokkuuteen ja uuden palvelutuotannon ideoihin. EAKR-hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto ja hankkeen toteuttavat yhteistyössä SeAMK Oy ja Teak Oy.

Digivaattori -hankkeen tavoitteena on lisätä valmistavan teollisuuden pk-yritysten henkilöstön osaamista digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa järjestetään koulutusta (14 eri teemaa) ja tuodaan esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia (8 pilottia). Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR), yritykset, Teknologiateollisuus ry ja SeAMK. Alle 20 henkilön yrityksen rahoitusosuus on 1500 € koko hankkeen ajalta tai 300 €/puoli vuotta ja sitä isomman vastaavasti 3000 € /600 €. Maksukaudellaan yritys saa osallistua kaikkiin hankkeen koulutuksiin (3-4 teemaa/puoli vuotta) ja muihin tapahtumiin.

 

Tiina Nieminen, projektipääällikkö, Pk-digi-hanke
Jarkko Pakkanen, projektipäällikkö, Digivaattori-hanke

 

Design by Oddmob