@SeAMK

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla

22.06.2016

Mitä termi Green Care oikein tarkoittaa, onko se puiden halailua vai jotakin muuta? Green Caressa on kysymys luonto- ja maatilaympäristön hyödyntämisestä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Tutuimpia Green Care -toimintamuotoja ovat eläinavusteiset palvelut kuten ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja kaverikoiratoiminta. Eläinten lisäksi myös viherympäristöä käytetään kuntouttavassa mielessä esimerkiksi puutarhatoiminnassa ja -terapiassa, jossa elämyksellisyyden ohella voidaan harjoitella erilaisia taitoja kasvien hoitamisen avulla. Maatilaympäristön hyödyntäminen kuntoutuksessa ja kasvatuksessa on oleellinen osa eurooppalaista Green Care -toimintaa. Maatilalla luonto on mukana arjen rutiineissa, muuan muassa eläinten hoitamisessa ja kasvukauteen liittyvissä töissä. Yhteisöllinen tekeminen ja arkirytmin säännöllisyys tukevat kuntoutumista.

Metsätalouden töitä voidaan käyttää samassa tarkoituksessa kuin muitakin maatilan töitä. Green Care -toiminnan asiakkaina voivat olla muun muassa vanhukset, mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelun asiakkaat, kehitysvammaiset ja päihdekuntoutujat. Teemaa hyödynnetään myös erilaisissa kasvatus-, matkailu- ja virkistyspalveluissa, jolloin hyvinvointia edistävässä toiminnassa luontoelementit ovat vahvasti mukana.

 

Toiminnalla kaksi palveluryhmää

Green Care -toiminta on jaettu Suomessa kahteen palveluryhmään. Luontohoiva on kuntouttavaa tai ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka järjestäminen on usein julkisen sektorin vastuulla ja palveluiden tuottamista määrittää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö.

Luontovoimapalveluita voivat tuottaa monet eri tahot, joita lainsäädäntö ei tiukasti määrittele. Luontovoimapalveluita ovat mm. luontolähtöiset työhyvinvointipalvelut, harrastus-, kasvatus- ja virkistyspalvelut. Luontosuhteen syvenemisen ohella opetellaan myös sosiaalisia taitoja.

Tulevaisuuden haasteita

Tulevaisuuden haasteina Etelä-Pohjanmaalla nähdään muun muassa maaseutualueiden elinvoimaisuuden turvaaminen. Green Care –toiminta tarjoaa maaseudun yrityksille uusia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa hyvinvointi- ja matkailupalveluihin. Green Care –toiminta tuo laajetessaan myös uusia työpaikkoja ja osaltaan mahdollistaa maaseutuyritysten säilymisen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on yhteistyössä Sedun ja Ruralia-instituutin kanssa toteuttamassa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! –hanketta, jonka tavoitteena on tuoda Green Care –toimintaa ja mahdollisuuksia niin palvelunostajien, palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin tietoisuuteen. Hankkeen toiminta perustuu aikaisemmin kerättyyn tietoon alueen Green Care –toiminnasta ja toiminnan kehittymisen haasteista. Nyt alkaneella hankkeella pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin.

Hankkeessa kehitetään mm. palvelukonsepteja, joiden avulla voidaan esitellä ja kokeilla Green Care-toiminnan mahdollisuuksia. Teemoina näissä ovat Green Care-palvelujen tuottaminen koulu- ja erityisopiskelijaryhmille, työhyvinvointiryhmille, aikuissosiaalityön asiakasryhmille sekä maatilaympäristön hyödyntäminen toiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan lisäksi verkostoja eteläpohjalaisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välille.

Hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY Maaseuturahastosta. Toteutusaika on 15.4.2016-31.3.2018.

 


Sanna Jyllilä, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Anu Aalto, SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Maria Suomela, SeAMK Elintarvike ja maatalous

Design by Oddmob