@SeAMK

Akaasiapuusta karjanrehua

22.06.2016

SeAMKin toteuttamassa PUSKA-hankkeessa tutkitaan akaasiapuun hyödyntämismahdollisuuksia karjanrehun raaka-aineena Namibiassa. Esiselvityksellä saadaan tietoa akaasian ominaisuuksista sekä alan kannattavuudesta ja energiatehokkuudesta rehuntekokonseptin kehittämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa akaasian prosessoinnin ja rehuarvon selvittämistä sekä kehittämisohjelman laatimista tulosten pohjalta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Namibian rehuntuotannon omavaraisuuden parantaminen.

Puolivuotisessa esiselvityshankkeessa on mukana alan tutkijoita, opettajia, yrityksiä, järjestöjä sekä viranomaisia niin Namibiasta kuin Suomestakin. Selvityksen tavoitteena on luoda pohjaa varsinaiselle yritysvetoiselle hankkeelle, joka tarjoaa mahdollisuuksia rehukonseptin liiketoiminnalle ja yrityksille Namibiassa.

PUSKA-hanketta rahoitetaan Tekes BEAM-ohjelmasta. Hanketta toteutetaan 1.1. –31.8.2016.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Jukka Lähteenkorva ja yksikönjohtaja Antti Pasila

 

Risto Lauhanen, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, SeAMK Elintarvike ja maatalous

Design by Oddmob