@SeAMK

Ruokaverstas yhdistää tieteen ja omakohtaisen kokemuksen innovaatiotyökaluksi

24.06.2015

Elintarvikekehityksen professori Anu Hopia on vetänyt omaa molekyyligastronomia -klubiaan Helsingissä jo vuosien ajan. Vuoden 2014 syksyllä ideaa sovellettiin Etelä-Pohjanmaalla, ja syntyi Ruokaverstas, jonka teema rakennetaan yritysten toiveiden pohjalta. Nyt ideaa kehitetään eteenpäin yritysten innovaatiotyökaluksi.

Klubi-ilta rakentuu aina jonkin osallistujia kiinnostavan ilmiön tai väittämän ympärille. ”Liha täytyy aina temperoida huoneenlämpöiseksi ennen kypsennystä”, on hyvä esimerkki tällaisesta. Sen ympärille kootaan sitten lyhyt teoriaesitys sekä pieni koeasetelma, jonka avulla syvennetään ymmärrystä aiheesta. Kokeen tulosten avaaminen kaikille samanaikaisesti ja siitä käyty keskustelu on yleensä klubi-illan mielenkiintoisin kohta", Anu Hopia kertoo.

Idean testaamiseksi Seinäjoella pilotoitiin syksyn 2014 aikana kolmen ruokaverstaan sarja. Etelä-Pohjanmaan keittiömestareiden kanssa testattiin sakeutusaineen vaikutusta kastikkeen makuun. Gluteenittoman hapanleivän happamuutta tutkittiin Pirjon Pakarin kanssa, ja Finnamyl Oy nosti esille resistentin tärkkelyksen. Tuloksia voi lukea molekyyligastronomia.fi blogista otsikon ”Ruokaverstas Seinäjoella” -alta. Jatkossa ruokaverstaat rakennetaan laajemmin eri yrityksiä koskettavista teemoista siten, että kerralla mukana on useampi yritys.

Ruokaverstaan tavoitteena on virittää uudenlaisia toimintatapoja elintarvikealan kehitystyöhön yhdistämällä tutkitun tiedon soveltaminen käytäntöön sekä keskustelun tuoma oivaltaminen. Keskustelussa verkottuvat sekä yritys, tutkijat, opiskelijat että kuluttajat. Eri näkökulmien yhdistäminen jälkipuinneissa sosiaalisessa mediassa onkin tärkeä osa Ruokaverstaan toimintaa.

Laila Matikainen
projektipäällikkö, Ruokaverstas -hanke (2015-2017)
SeAMK Elintarvike ja Maatalous

Design by Oddmob