@SeAMK

Ruokaprovinssin tueksi uusia oppimisympäristöjä

24.06.2015

SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan laboratoriotiloja Itikanmäellä on kehitetty pitkäjänteisesti uudistamalla ja täydentämällä laboratoriolaitekantaa nykyaikaiseksi. Ajantasaistettu oppimisympäristö luo edellytykset osaavan työvoiman kouluttamiseen Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan tarpeisiin. Samalla se tukee alueen tutkimustoimintaa. Viimeisimmät laitehankinnat on tehty Elintarvikealan oppimisympäristön ajantasaistaminen työelämälähtöisesti –hankkeessa.

Kevään 2015 aikana on hankittu kaksi uutta laitekokonaisuutta, lähi-infrapunaspektrometriaan (Near Infrared) perustuva NIR-analysaattori ja korkean erotuskyvyn nestekromatografialaitteisto UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography).

Makujen ja säilyvyyden analytiikkaa

NIR-analysaattorilla voidaan määrittää mm. rasva-, proteiini ja kuiva-ainepitoisuutta elintarvikkeista nopeasti ja nykyaikaisesti. Näytteiden esikäsittely on vähäistä ja samalla mittauksella voidaan määrittää monia eri ominaisuuksia. Mittauksessa lähi-infrapunavaloa kohdistetaan tutkittavaan näytteeseen, jolloin osa valosta absorboituu näytteeseen ja osa heijastuu takaisin. Mittaus perustuu absorboituneen ja heijastuneen valon suhteelliseen intensiteettiin eri aallonpituuksilla. NIR-analysaattoreita käytetään yleisesti maatalouden ja elintarviketeollisuuden vastaanotto- ja laadunvalvontalaboratorioissa.

Korkean erotuskyvyn nestekromatografialaitteistossa nestemäinen näyte pakotetaan kulkemaan ajoliuoksen mukana korkeassa paineessa hienojakoisilla partikkeleilla pakatun kolonnin läpi. Tällöin näytteessä olevat yhdisteet erottuvat toisistaan. UHPLC-laitteistolla voidaan toteuttaa mm. elintarvikkeiden makuihin ja säilyvyyteen liittyvää analytiikkaa tutkimalla orgaanisia haihtumattomia yhdisteitä kuten sokereita, orgaanisia happoja, vitamiineja ja aminohappoja. HPLC-analytiikka on yksi yleisimmistä kemiallisen analytiikan instrumentaalisista menetelmistä ja sillä on laajat käyttösovellukset lähes kaikilla kemian aloilla.

Elintarvikealan oppimisympäristön ajantasaistaminen työelämälähtöisesti –EAKR-hanketta on rahoittanut  Etelä-Pohjanmaan liitto.

Minna Rotola-Pukkila

Kirjoittaja työskentelee projektitutkijana SeAMK Elintarvike ja maataloudessa.

Design by Oddmob