@SeAMK

Ruokaa ja energiaa tarvitaan

24.06.2015

Ruoka on Etelä-Pohjanmaan ykkösteema. Eteläpohjalaisen tilan ei kannata kasvattaa pelloilla energiapajua, vaan viljaa, nurmikasveja ja perunaa. Sitä paitsi pajun juuristot rikkovat salaojat. Mutta kestävien ruokaratkaisujen avuksi tarvitaan myös kestäviä energiaratkaisuja. Jos broileritilan vuotuinen öljylasku on 120 000 euroa, on se viljelijälle pitkä penni. Kotimaisella metsähakkeella voidaan parhaiten korvata öljyä. Kotimainen uusiutuva puuenergia toimii maatiloilla myös poikkeusoloissa. Tuulivoima ei tuota lämpöä. Maalämpölaitteet ja lämpöpumput tarvitsevat sähköä. Eikä miljoonan euron biokaasulaitos ole joka tilalle taloudellisesti paras energiavaihtoehto.

SeAMKin Elintarvike ja maatalous järjestää kokonaisvaltaisesti koko ruokaketjun tutkintoon johtavaa koulutusta. Tutkimus- ja kehittämistoiminta luo uutta tietoa alueen yrityksille, julkiselle sektorille ja opetukseen.

SeAMK toteuttaa osaltaan myös kansallista biotalousstrategiaa, jonka tavoitteena on saada Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaa ovat keskittyneet agrobiotalouteen, jonka yhtenä tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja uusia tuotteita.

Lapualaisen Jussi Laurilan Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa tekemässä väitöskirjassa tutkittiin muun muassa puun puristuskuivausta energiapuun kosteuden vähentämiseksi. Nyt eteläpohjalaisia kiinnostaa selvittää yritysten ja kansainvälisten tutkimuskumppanien kanssa, saadaanko energiapuusta puristetusta nesteestä bioraaka-aineita maakunnan elintarviketeollisuudelle.

Risto Lauhanen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti
SeAMK Elintarvike ja maatalous

Design by Oddmob