@SeAMK

Green Care lisäarvoksi ruokajärjestelmään

24.06.2015

Green Care-toiminta eli luontoelementtien käyttö hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseksi on huomattu potentiaaliseksi tulevaisuuden kehittämisalaksi. Green Care -toiminnan mahdollisuudet osana ruokajärjestelmää ovat laajat. Perinteisimpiä tapoja yhdistää ruoka ja Green Care ovat muualta Euroopasta tutut Care Farm –konseptit, joissa maatalousympäristöjä käytetään hoiva- ja kuntoutuspalveluiden osana. Asiakkaat osallistuvat erilaisiin maatilan töihin, kuten kasvimaan, puutarhan ja eläinten hoitoon tai esimerkiksi lounaan valmistukseen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että maatiloilla saatu kuntoutus tuo asiakkaiden elämään laatua ja järjestelmällisyyttä, itsetunto lisääntyy itsensä hyödylliseksi kokemisen ja uuden oppimisen myötä ja sosiaaliset  taidot vahvistuvat. Lisäksi side ympäristöön ja kiinnostus ruoan alkuperään vahvistuvat. Eräkokkailu, villiyrttityöpajat, kalastus ja metsästystoiminta, puutarhayhteisöt sekä ohjatut marjastus- ja sienestysretket ovat esimerkkejä Green Care-toiminnasta. Luontoelementtejä (tuoksuja, kasveja tai niiden visuaalisuutta) voidaan tuoda esimerkiksi ruokaloihin aktivoimaan eri aisteja ja luomaan rauhoittavat, tutun oloiset olosuhteet.

Kiinnostus Green Care-toimintaan on lisääntynyt viime vuosien aikana. SeAMKissa aiheesta on tehty opinnäytetöitä ja suunnitteilla on valtakunnallinen koulutuspaketti. Tässä hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan vahvaa osaamista ruokaketjun eri vaiheissa. Monipuolisen ja monialaisen palvelutarjonnan tarve luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ruoantuontannon parissa.

Maria Suomela
hankesuunnittelija, MMM
SeAMK Elintarvike ja maatalous

Design by Oddmob