@SeAMK

Frami Food on kehittänyt uusia oppimisympäristöjä

11.06.2015

Uusia tapoja mobiiliin tiedon keräämiseen ja analysointiin, uutta teknologiaa oppimisen tueksi ja entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa – siinä kesäkuussa päättyvän Frami Food -projektin tärkeimmät saavutukset.

Projektin toiminta pyörähti vauhdikkaasti käyntiin marraskuussa 2013, kun ensimmäinen projektipäällikkö Pekka Maijala aloitti työnsä. Ensimmäisen puolen vuoden aikana selvitettiin elintarvike- ja maatalousyksiköstä valmistuneiden sijoittumista työelämään, hankittiin ensimmäiset Vernier-merkkiset liikuteltavat laboratoriolaitteet, esiteltiin ammattikorkeakoulua ja projektia kahdessa kansainvälisessä seminaarissa sekä aloitettiin yrityksiä ja opiskelijoita yhdistävät aamukahvitilaisuudet opetusravintola Prikassa. Seinäjoella järjestettiin ”building bridges” -seminaari, johon kutsuttiin korkeakoulukumppaneita Portugalista, Saksasta, Virosta ja Suomesta. Seminaarissa verrattiin eri maissa käytössä olevia opetuksen ja työelämän yhteistyötapoja sekä oppimisympäristöjen kehittämistä.

Tulevaisuuden osaamistarpeet selvitettiin

Soila Mäntymaa selvitti projektin toimeksiannosta 17 yrityksen ja organisaation näkemyksiä tulevaisuuden osaamistarpeista. Haastateltavat pitivät hyvänä sitä, että agrologien, bio- ja elintarviketekniikan sekä restonomien koulutus on nyt samassa yksikössä (elintarvike ja maatalous). Sen uskottiin lisäävään joustavuutta ja valinnaisuutta siten, että opiskelijat saavat entistä laaja-alaisemman näkemyksen ruokaketjusta. Haastateltavat muistuttivat, että oman alan osaamisen on edelleen oltava ykkössijalla ja arvostivat sitä, että yritysyhteistyö on keskeisellä sijalla oppimisympäristöä kehitettäessä.   

Tarton maatalousyliopistosta oli kuultu hyviä kokemuksia Vernier laboratoriolaitteista ja sellaisia päätettiin hankkia myös SeAMKiin erityisesti yritysten kanssa tehtäviä projekteja varten. Liikuteltavan laitteiston etuna on se, että mittaus voidaan tehdä esim. yrityksen tuotantotiloissa, tallentaa mittaustulos keräimelle ja edelleen internetiin (pilveen) ja analysoida se myöhemmin työpöydän ääressä. Keräimeen liitettävillä antureilla voidaan mitata esimerkiksi pH:ta, lämpötilaa, kosteutta, johtokykyä, happi- tai hiilidioksidipitoisuutta tai sameutta. Yritysyhteistyötä on tehty laitteilla, jotka on viety tuotantotiloihin tai tuotantoprosessiin keräämään tietoa (kuten lämpötila ja kosteus) vuorokauden ajaksi. Tämän jälkeen laitteen keräämä tieto on purettu ja analysoitu yhdessä yrityksen edustajien kanssa. Kokemusten lisääntyessä kehitetään yhä syvempää ja monipuolisempaa yhteistyötä.

Vernier-laitteella tehtävät analyysit olivat tärkeässä roolissa myös yhteistyöprojektissa, jonka SeAMK bio-ja elintarviketekniikka toteutti Viron maatalousyliopiston kanssa keväällä 2015. Projektissa opiskelija Virosta ja opiskelija Suomesta tutkivat perunatärkkelysjauhon valmistusprosessin optimointia sekä opiskelija Virosta ja kaksi opiskelijaa Suomesta kasvisten säilyvyyttä. Projektin aluksi ohjaavat opettajat ja opiskelijat tapasivat Viron Tartossa yhteistyön suunnittelun ja aikataulutuksen merkeissä. Projekti oli kestoltaan kuuden viikon pituinen ja sen aikana kommunikointi tapahtui verkossa Adobe Connectia, Google Hangoutsia ja Facebookia hyödyntäen. Mittausdata ja raportit tallennettiin niin ikään verkkoon vastaisuudessakin hyödynnettäväksi. Tärkeintä oli yhteistyön tekeminen, tiedon kerääminen ja sen analysointi sekä kommunikointi englannin kielellä. Projektista saatiin hyvää oppia tuleviin hankkeisiin, joita on suunnitteilla useammankin ulkomaisen yhteistyökorkeakoulun kanssa.

Prikkaan verkkoravintolasuunnitelma

Opetusravintola Prikan verkkoravintolasuunnitelmat pääsivät käyntiin, kun ravintolaan hankittiin kaksi tablettitietokonetta asiakkaiden tilausten kirjaamista varten. Tilaukset päivittyvät nyt kätevästi kassajärjestelmään ja opiskelijat saavat kokemusta monissa ravintoloissa käytössä olevasta teknologiasta. Tulevaisuuden suunnitelmissa on E-Menu-tyyppinen sovellus, jossa asiakkaat voivat tutkia ravintolan tuotevalikoimaa jo etukäteen ja johon voidaan tallentaa paljon tietoa esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä, ruoan ravintosisällöstä ja ruoan valmistustavan ekologisuudesta, kuten veden- ja energiankulutuksesta.      
Ilmajoen kampukselle on hankittu penetrometri eli maaperän tiiviyden mittauslaite. Laitteeseen voidaan kytkeä myös gps, jolloin voidaan seurata ja tallentaa mittausarvon talteen eri alueilta. Myös Vernier laitteen useat anturit sopivat maatalousopetuksen työkaluiksi.

Tulevaisuudessa mobiililaitteet ovat entistä tiiviimmin mukana opetuksessa ja oppimisessa. Niillä kerätään, tallennetaan, käsitellään ja lähetetään tietoa. Elinikäinen oppiminen ja muuttuva toimintaympäristö vaativat opiskelun ajasta ja paikasta riippumattomuutta, johon digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa ratkaisun.   

Nina Alkava

Kirjoittaja työskentelee hankkeen projektipäällikkönä.

Frami Food- hankkeen keskeisenä tavoitteena on uuden, alueen ruokaketjua ja yritystoimintaa palvelevan oppimisympäristön kehittäminen yhdessä Etelä-Pohjanmaan yritysten kanssa.  Projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Projektin toteutusaika on 1.8.2013 - 30.6.2015.

frami-food.jpg

Frami Food- visuaalinen ilme
SeAMK graafisen suunnittelun yksikkö/
Maiju Degerman, Julia Hakkola, Sonja Makkonen, Tiina Pudas

Design by Oddmob