@SeAMK

Erasmus-ohjelma – mikä se on?

24.06.2015

Euroopan suurin, korkeakoulujen välinen liikkuvuusohjelma Erasmus sai alkunsa Euroopan komission päätöksellä vuonna 1987. Suomalaiset korkeakoulut ovat osallistuneet Erasmus –ohjelmaan vuodesta 1992. Erasmus -ohjelma on antanut opiskelijoille mahdollisuuden opiskella lukukauden tai lukuvuoden ajan toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa tai se on mahdollistanut harjoittelujakson toisessa Euroopan maassa.

Opettajien ja korkeakoulun muun henkilöstön työskentely- ja kouluttautumisjaksoja eurooppalaisessa yhteistyökorkeakoulussa on rahoitettu myös tämän liikkuvuusohjelman kautta. SeAMKin opiskelijoista kuluneen 20 vuoden aikana lähes 1200 on voinut suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla ja yli 500 henkilökunnan edustajaa on työskennellyt eurooppalaisessa yhteistyökorkeakoulussa Erasmus-rahoituksella. Toimintansa aikana SeAMK on onnistunut saamaan EU:n Erasmus-rahoitusta opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen yli kaksi miljoonaa euroa.

Rahoitusta globaaliin liikkuvuuteen

Korkeakoulujen on ollut nyt ensimmäisen kerran mahdollista hakea rahoitusta myös globaaliin liikkuvuuteen Erasmus -ohjelman kautta. SeAMK jätti maaliskuussa 2015 oman hakemuksensa ja lisäksi SeAMK hallinnoi konsortiohakemusta (SeAMK, TAMK, SAMK, TaY, TTY). Konsortion akreditoinnista saimme myönteisen päätöksen toukokuun alussa. Suomesta jätettiin ainoastaan kaksi konsortiohakemusta, toinen JAMKin koordinoima konsortio.

Ammattikorkeakouluista 12:lle myönnettiin rahoitusta globaaliin yhteistyöhön ja yliopistoista 10:lle, hakemuksia jätettiin yhteensä 32. SeAMKin saama rahoitus oli yksi suurimpia ammattikorkeakoulusektorilla. SeAMK sai rahoitusta Latinalaisen Amerikan yhteistyöhön Meksikossa ja Argentiinassa sekä Japanin ja USA:n yhteistyöhön. Lisäksi konsortiona saimme rahoitusta opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen Vietnamin yhteistyökorkeakoulujen kanssa.

Helli Kitinoja

Kirjoittaja toimii kansainvälisten asioiden päällikkönä SeAMKissa.

Design by Oddmob