@SeAMK

Elintarviketalouden uudet prosessit – arvopohjaisuuden liittäminen osaksi tuotantotaloudellisesti optimoituja prosesseja ja palveluja

24.06.2015

Samalla, kun elintarviketalouden tehokkuusvaatimukset kasvavat, asetetaan sekä julkisille että yksityisille toimijoille yhä enemmän arvopohjaisia vaatimuksia, kuten tuoreutta, lähiruokaa, ekologisia tai sosiaalisia vaatimuksia.  Näiden vaatimusten täyttäminen tuo toimijoille kilpailuetua, mutta niiden toteuttaminen kustannustehokkaasti on haastavaa ja vaatii prosessien avaamista, tutkimusta ja uudelleensuunnittelua. 

Tutkimusprojekti toteutetaan Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen Seinäjoella toimivan tutkimusprofessori Anu Hopian johtaman elintarvikekehityksen tutkimusyksikön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalouden yhteistyönä. Projekti tuottaa kolmen eri tutkimusalustan avulla uutta tietoa suurten toimijoiden, teknologiakehittäjien sekä pientuottajien prosesseista.  Tutkimuksen tuottamat uudet toimintamallit näkyvät yksityisten ja julkisten toimijoiden uudistuneissa, tehokkaissa, ekologisesti kestävissä, lisäarvoa tuottavissa prosesseissa.  Uudet toimintamallit mahdollistavat myös pienten alueellisten toimijoiden liiketoiminnan laajenemisen tuottaen uusia liiketoimintamalleja alkutuotantoon, teknologiantarjoajille ja palveluntuottajille.

Projektin päärahoittaja on Tekes (EAKR). Yritysyhteistyökumppaneina ovat Clean Energy Finland Oy, Kespro Oy, Kometos Oy, Seinäjoen kaupungin hankintatoimi, Sodexo Oy ja Tukkutalo Heinonen Oy.

Jarmo Alarinta
lehtori
SeAMK
Elintarvike ja maatalous

Design by Oddmob