@SeAMK

Digitaalisella valmistuksella tehoa suunnitteluun

11.06.2015

SeAMK oli esillä toukokuussa Siemens Automation Days 2015 -tapahtumassa, jossa Siemensin asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilökunta pääsivät tutustumaan SeAMK Tekniikan toteuttamaan Siemensin ohjelmistojen ja laitteiden integrointiin ja digitaalisen valmistuksen teknologiaan. SeAMK Digital Factory ja HardSoft -hankkeiden tulokset ovat herättäneet mielenkiintoa erilaisissa valtakunnallisissa tapahtumissa.

Digitaalisen valmistuksen ydinajatus on se, että tuote tai prosessi voidaan suunnitella mahdollisimman valmiiksi ennen varsinaisen tuotteen tai laajemman kokonaisuuden rakentamista.  Tuotantosolun kohdalla tämä voi tarkoittaa mekaniikan 3D-suunnittelua, laitteiden ohjauksien suunnittelua 3D-malleja hyödyntäen, robottiohjelmien suunnittelua, ergonomian suunnittelua ja näiden simulointia. Simuloinnin avulla suunnitellut laitteet ja niiden ohjaukset voidaan ottaa virtuaalisesti käyttöön (Virtual Commissioning). Virtuaalisella käyttöönotolla varmistetaan ohjelmien ja mekaanisten laitteiden maksimaalinen toimivuus ennen asiakkaan tiloissa tehtävää lopullista käyttöönottoa. Käyttöönotto asiakkaan tiloissa on aina huomattavasti kalliimpaa kuin virtuaalinen käyttöönotto omalla kustannuspaikalla. Data eri ohjelmien välillä siirtyy tuotetiedonhallintajärjestelmän (PDM) kautta.

SeAMK Tekniikan rakentamissa Virtual Commissioning -teknologiaa hyödyntävissä demoissa tulee esille se, miten fyysisten automaatio-ohjaimien (PLC) ohjelmia voidaan testata digitaalisten 3D-mallien avulla. Normaalisti teollisuudessa niiden ohjelmointi aloitetaan vasta oikean fyysisen laitteen valmistuttua. Esillä olleissa demoissa fyysiset automaatio-ohjaimet ohjaavat tietokoneella olevia 3D-malleja OPC-rajapinnan kautta. Data liikkuu virtuaalimallista automaatio-ohjaimeen ja päinvastoin vastaten siten todellista järjestelmää teollisuudessa.

Miksi valmistaa digitaalisesti?

Digitaalinen valmistus tehostaa sekä tuotteen että valmistuksen suunnittelua. 3D-malleja hyödyntäen voidaan aloittaa laitteen ohjauksen ja valmistuksen suunnittelu rinnakkain (Concurrent Engineering), jolloin aikaa säästyy huomattavasti ja tuotekustannukset pienenevät. Lisäksi simulointien avulla tuotteen toimintaa voidaan testata hyvinkin tarkasti, joka vaikuttaa tuotteen laatuun. Myös laajempien kokonaisuuksien tarkastelussa hyödynnetään simulointia, jolloin tehtaan tuotanto voidaan optimoida tuottavaksi ja siten kilpailukykyiseksi.

Tulevaisuus on digitaalinen

Tulevaisuudessa digitaalista valmistusta hyödyntävät yritykset ovat askeleen lähempänä teollisen internetin hyödyntämistä. Teollisessa internetissä on keskeisenä teemana kyberfyysiset järjestelmät, jota digitaalinen valmistuskin jo itsessään osittain on. SeAMK Tekniikassa digitalisaation ja teollisen internetin soveltaminen ja tutkiminen jatkuvat vuoden 2017 loppuun jatkuvassa Ketterä Teollisuus -hankkeessa. Toiminta teollisen internetin hyödyntämisessä monipuolistuu kahdella muulla haussa olevalla teolliseen internetiin liittyvällä hankkeella. Näiden hankkeiden avulla SeAMK kykenee olemaan etujoukoissa teollisen internetin ja digitalisaation soveltamisessa ja sen jalkauttamisessa yrityksiin.

Toni Luomanmäki

Luomanmäki toimii projekti-insinöörinä SeAMK Tekniikassa.

 

digitaalinen-valmistus-kuvituskuva.jpg

Projekti-insinööri Jyri Lehto SeAMKista esittelee Virtual Commissioning -teknologiaa Siemensin asiakkaille Siemens Automation Days 2015 -tapahtumassa Hattulassa 6.5.2015.

Design by Oddmob