@SeAMK

Bio- ja elintarviketekniikkaa kansainvälisesti

24.06.2015

Ryhmä SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan opettajia ja opiskelijoita on mukana uusia oppimisympäristöjä kehittävässä kansainvälisessä projektissa. Globaali maailma ja matkustavat ihmiset ovat seikkoja, miksi kansainvälisyys ja eri maiden yhteistyö on tärkeää. Myös työelämä on entistä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua, sillä reaaliaikainen verkon välityksellä tapahtuva dokumentointi, datan vaihto ja projektien suunnittelu antavat mahdollisuuksia entistä ketterämpään ja tehokkaampaan työntekoon. Lisäksi palaverit, kokoukset ja seminaariesitykset hoituvat verkon välityksellä.  Tässä projektissa on kyse edellä mainittujen lisäksi myös eri tutkimusmenetelmistä.

Osana projektia ryhmä vieraili maaliskuun loppupuolella Viron maatalousyliopistossa Tartossa. Yhteistyöstä sopimisen lisäksi tärkeää matkan aikana oli tutustua tuleviin työpareihin ja toimintatapoihin. Projektissa samaa aihetta tutkitaan sekä Tartossa että Seinäjoella työparin ja ohjaavien opettajien voimin. Viestintä, dokumentointi ja palaverit tapahtuvat verkossa.

Tutkittavia aiheita projektissa ovat salaattien ja kasvisten säilyvyys, kalan pilaantuminen sekä perunatärkkelysjauheen valmistusprosessin optimointi. Tämänkeväinen projekti on vasta alkua, sillä jatkoa vastaavanlaisille verkon välityksellä suoritettaville projekteille on jo suunnitteilla. Tulevaisuudessa tätä oppimisympäristöä onkin tarkoitus hyödyntää useampien SeAMKin yhteistyökorkeakoulujen kanssa eri maissa.

Matti Leppälehto
Bio- ja elintarviketekniikka, opiskelija
SeAMK Elintarvike ja maatalous

leppalehto.png

Projektiin osallistuvat bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat Fiija Ketonen, Noora Ahola, Matti Leppälehto ja Vilma Lehto laivassa matkalla Tartoon tutustumaan tuleviin tutkimusaiheisiin ja kollegoihin.

Design by Oddmob