@SeAMK

Avoimin mielin Erasmus-ohjelman yrittäjävaihtoon

11.06.2015

Kalle Reinikka on vuonna 2009 valmistunut sosionomi Koskenkorvalta. Kesällä 2014 hän kuuli Erasmus Nuorille Yrittäjille -ohjelman tarjoamasta mahdollisuudesta lähteä yrittäjävaihtoon johonkin Euroopan maahan. Pienen miettimisen jälkeen hän päätti lähteä tutustumaan oman alansa toimintamalleihin Hollantiin.

Reinikka lähti mukaan yrittäjävaihto-ohjelmaan kesällä 2014, ja on sen jälkeen suorittanut ensimmäisen osion yrittäjävaihdostaan Hollannissa. Seuraava osio on edessä keväällä 2015, ja sen jälkeen Reinikka katsoo, onko tarvetta kolmannelle vaihtojaksolle.

Yrittäjävaihto on mahdollista suorittaa Reinikan tavoin joko osissa tai kerralla. Yrittäjän on toisinaan helpompi olla poissa lyhyempiä ajanjaksoja ja omiin tehtäviin palaaminen vaihtojaksojen välillä tuo lisää perspektiiviä ja mieleen uusia kysymyksiä, mitä voi seuraavalla kerralla vaihdossa selvittää.

Reinikka on mukana vuonna 1992 perustetussa Perhekoti Toiskassa, joka toimii Koskenkorvalla. Toiskassa on kuudelle tytölle sijoituspaikka, ja tällä hetkellä perhekodissa kehitetään myös avopalveluita ja ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Reinikka muistuttaa, että ennaltaehkäisevä työ lastensuojelussa tulee todellisuudessa edullisemmaksi valtiolle ja on myös lapsille parempi. Tämän takia hän haluaa olla mukana kehittämässä erityisesti ennaltaehkäiseviä palveluita. Hänen kiinnostuksensa kehittää Perhekoti Toiskan toimintaa jatkossakin sai hänet kiinnostumaan yrittäjävaihdon tuomista mahdollisuuksista.

Mentorit löytyivät perhetutuista

Hollannissa Arnhemissa asuu yrittäjäpariskunta Piet ja Wilma Nibbelink, joiden maatilalla tehdään Perhekoti Toiskan kaltaista lastensuojelutyötä. Yrittäjävaihdon kautta Reinikka sai hyvin tietoa Hollannin mallista. Vaihto antoi samalla perspektiiviä siitä, miten hyvin Suomessa asiat ovat. Hän sai mahdollisuuden tutustua useaan yritykseen vaihtonsa aikana. Jokaiseen yritykseen Reinikka vei myös palan itseään ja omaa työpanostaan. Hän on jakanut tietoa Suomen toimintamalleista ja tarjonnut näin eri näkökulmia myös hollantilaisille perhekoti-yrittäjille. Yrittäjävaihdon kautta myös aiempi yhteistyö Nibbelinkien kanssa syveni entisestään.

Reinikan mielestä Erasmus yrittäjävaihto-ohjelman hakuprosessi oli sujuva ja apua papereiden täyttämiseen oli saatavilla tarvittaessa. Käytännön tasolla paperitöiden välillä joutui odottelemaan jonkun verran ja hakupapereiden muotoilu vaati ajatustyötä, mutta prosessin vaativuuden takia ei hakemusta kannata jättää tekemättä. Hollantiin Reinikka sai tukea 830 euroa kuukaudessa.

Yrittäjävaihdon antia Reinikalle olivat kielitaidon karttuminen, konkreettisena jatkuva ja edelleen kehittyvä yhteistyö hollantilaisen yrittäjämentorin kanssa, käytännön tutustuminen Hollannissa toteutettavaan malliin, metodeihin ja arvoihin. Loppujen lopuksi Reinikalle oli yllätys, miten vähän varsinaisia eroja oli Suomen ja Hollannin välillä.

Reinikka lähti vaihtoon ilman odotuksia, avoimin mielin, mutta hän on äärettömän tyytyväinen siihen, mitä yrittäjävaihto mukanaan toi. Hän kannustaakin jokaista yrittäjävaihtoa harkitsevaa lähtemään.

Erasmus yrittäjävaihtoon ehtii vielä hakeutua kevään ja kesän 2015 aikana. Hakukelpoisia ovat omaa yritystoimintaa suunnittelevat tai alle kolme vuotta yrittäjänä toimineet. Mukaan voivat lähteä myös yli kolme vuotta yrittäjäkokemusta omaavat, jotka ovat kiinnostuneita mentoroimaan ulkomaista aloittelevaa yrittäjää. Yrittäjävaihto on hyvä tapa kansainvälistyä ja hankkia uusia yhteistyökumppaneita. Lisätietoja ohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. Erasmus yrittäjävaihdon välittäjäorganisaationa toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Elisa Kannasto
 
Elisa Kannasto toimii viestinnän tuntiopettajana SeAMK liiketoiminnassa ja kulttuurissa sekä elintarvike ja maatalous yksikössä.
 
Lisätietoja Erasmus nuorille yrittäjille ohjelmasta: Heli Simon heli.simon@seamk.fi

 

yrittajavaihto.jpg

Design by Oddmob