@SeAMK

TIETOA PUUTUOTEALAN PK-YRITYKSILLE UUSIMMISTA TUTKIMUKSISTA

21.12.2017

Puutuotealan kehitysnäkymät ovat parantuneet rohkaisevasti viimeisten vuosien aikana. Kotimaisen kysynnän kasvu on kääntynyt uudelleen nousuun. Alalla on kuitenkin huomattavaa polarisaatiota hyvin voivien yritysten ja tukalassa tilanteessa kamppailevien yritysten välillä. Kansainvälisesti tarkasteltuna eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen metsäteollisuus on suuren mullistuksen kourissa.

Tuotantoalueet ja markkinat muutoksessa

Tuotteiden kysynnän painopisteet muuttuvat kauemmas vanhoilta tuotantoalueilta. Markkinoille tulee täysin uusia materiaaleja sekä materiaalien yhdistelmiä, mitkä haastavat perinteisiä tuotteita – myös tuotannon ja markkinoinnin rakenteita. Muuttuva markkinatilanne ja osaltaan digitalisaatio merkitsevät sitä, että kansainväliset yritykset voivat helposti tulla toimimaan markkinoilla, joilla jokunen vuosi sitten oli ehkä vain kotimaisia kilpailijoita. Toisaalta, jakeluketjujen rakenne on muuttunut niin, että yhä useammin tuotteet lähetetään suoraan asiakkaalle. Kansainvälistymisen osalta on huomioitava, että kotimaiden puun hyvä maine ei välttämättä päde muualla. Jo Keski-Euroopassa on tärkeää argumentoida puun alkuperä ja se, ettei käyttö ole uhkana metsille tai luonnon monimuotoisuudelle. Tässä korostuu jälleenmyyjän tuoteymmärryksen tärkeys. Markkinoinnissa asiakkaan henkilökohtaisesti saamat hyödyt (mm. terveyshyödyt) painavat etenkin nuoremmilla sukupolvilla enemmän kuin itse materiaali.

Markkinoinnissa ympäristönäkökulmat korostuvat

Puutuotealalla ympäristönäkökulmien huomioiminen ja niistä viestiminen on tärkeää. Vaikka ympäristöystävällisyydestä ei Pohjoismaissa olla valmiita maksamaan lisähintaa, on yrityksen pystyttävä (sertifikaatein) todistamaan ympäristön, yhteiskunnan ja sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen. Asioiden esiin tuominen on hyvä alku, mittaristojen käyttäminen vielä parempi asia. Kaupan ketjuuntuminen on etäännyttänyt valmistajia ja loppukäyttäjiä toisistaan. Ongelmana on, että välittäjäporras voi olla kiinnostunut eri asioista kuin loppukäyttäjä. Yrityksen tulisikin olla tietoinen siitä mitä loppuasiakas arvostaa.


Suomalaiset puutuotealan yritysten johtajat painottavat paljon edistyksellistä ja hyvin optimoitua teknologiaa tuloksellisuuden taustalla. Kansainvälisillä markkinoilla kiinnitetään huomiota parempaan tuottavuuteen, brändäykseen ja asiakaspalveluun. Samoilla markkinoilla kilpailtaessa suomalaistenkin yritysten tulee löytää oikeat viestintäkanavat ja viestit asiakkailleen. Näitä ovat mm. yrityksen yhteiskuntavastuun kantaminen, vastuullinen metsien käyttö, hyvinvoivat työntekijät. Nämä ovat asioita, jotka usein jo ovat kunnossa kotimaisissa yrityksissä – asioiden viestimisessä on kuitenkin kehitettävää.


Tiedot perustuvat Puutuotealan kasvuhankkeessa tehtyyn selvitykseen uusista kansallisista ja kansainvälisistä tutkimuksista koskien pk-yritysten kasvua, kasvustrategioita, markkinointia ja

kansainvälistymistä. Tavoitteena on uusimpien tutkimustulosten kautta antaa puutuotealan pk-yrityksille käytännön vinkkejä oman toimintansa kehittämiseen. Hanke toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä. Selvitys on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-78-6


Teksti:

Sanna Joensuu-Salo ja Salla Kettunen

Design by Oddmob