@SeAMK

Yrityksen alku- ja kasvuvaiheen ekosysteemit

10.12.2015

Yritykset käyttäytyvät luonnon ekosysteemin tavoin – yrityksen toimintaympäristön kuvaaminen ekosysteemeinä auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan sekä yrittäjän verkostoja ja niiden monimutkaisia suhteita. Sekä alkuvaiheen että kasvuvaiheen yritykset tarvitsevat ympärilleen monimuotoisen ekosysteemin, jonka avulla ne voivat kehittyä ja kasvaa.

Ekosysteemit jakautuvat erilaisiin osatekijöihin

Niin startup-vaiheen (tähän linkki kuvaan, jos mahdollista) kuin kasvuvaiheen liiketoimintaekosysteemin merkittäviä jäseniä ovat erilaiset toimittajat, kilpailijat, rahoittajat, valtio, asiakkaat, omistajat, työntekijät ja ansaittu media. Yrityksellä on osittainen mahdollisuus valita ekosysteemin jäsenet ja jokaisen alkavan yrittäjän ekosysteemi on ainutlaatuinen.
Erilaiset ammatilliset tuet ja -palvelut, kuten hyvän kirjanpitäjän rooli korostuvat alkavan yrittäjän ekosysteemissä. Myös yrittäjän taidot, asenne, aika, rahan saatavuus ja asiakkaat korostuvat. Kasvuyrittäjällekin usein tärkein asiantuntija on tilitoimisto. Kuitenkin kasvuyrityksen asiantuntijuuden tarve on toisenlaista kuin aloittavalla yrityksellä. Erilaisten kasvustrategioiden ja kasvun johtamisen taidot nousevat merkittäviksi tekijöiksi. Sekä alku- että kasvuvaiheessa yrityksen hallituksen kokoonpanolla voidaan saada tarvittavaa asiantuntijuutta. Alkuvaiheessa asiantuntijana hallituksessa voi olla toinen yrittäjä tuomassa yrittäjyysosaamista, kun taas kasvuvaiheessa voi olla tarvetta esimerkiksi kansainvälistymisen asiantuntijuudelle.

Ekosysteemi kuvaa menestykselle merkityksellisiä verkostoja

Ekosysteemiajattelu antaa mahdollisuuden tarkastella yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tarvittavia verkostoja, jotka tukevat niin yrittäjän kuin liiketoiminnankin kehittymistä. Yrityksen ekosysteemissä yhdistyvät sekä liiketoiminnan että yrittäjän verkostot. Yrityksen ekosysteemissä on eri osatekijöillä erilaiset painoarvot yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Tilanteeseen sopiva ekosysteemi muodostaa kuitenkin yrityksen menestyksen perustan.
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan/Pirkanmaan Liitto.
Jennika Hakola, opiskelija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Kirsti Sorama, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

startup-ekosysteemi.jpg

Design by Oddmob