@SeAMK

Tutkimustulosten kaupallistamista pohdittiin putkassa ja vankilassa

11.12.2015

OKM:n rahoittamassa valtakunnallisen TKI-osaajavalmennuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan toteuttajina. Yhtenä suurena alan haasteena on TKI-toiminnan tulosten kaupallistaminen.

Valmennusohjelma pyrkii vahvistamaan amk-henkilökunnan TKI-osaamista ja asiantuntemusta eri osa-alueiden kautta.  Johtamiseen keskittyvässä osiossa professori Vesa Harmaakorpi nosti esiin, että yliopistot tekevät vain 4 % innovaatioista, kun loput 96 % tehdään käytännön elämän konsepteissa. Toisaalla ministeri Olli Rehn esitti marraskuussa 2015, että tutkimusten sijaan yliopistojen pitäisi yritysten kanssa tuotteistaa ja kaupallistaa tutkimustuloksia. Täytyy kuitenkin huomioida, että tutkimusrahoituksen samanaikainen väheneminen saattaa pienentää tutkijoiden luovuutta jatkuvassa olemassa olemisen kilpailussa.

TKI-tulosten kaupallistamista on mahdollista tehostaa monin eri keinoin. Mm. yrityslähtöinen FramiPro on hyvä SeAMKin esimerkki siitä, millaisia työkaluja ideoiden kaupallistamisessa voidaan hyödyntää. Käytännössä FramiPro on yhteinen avoin oppimisympäristö, jossa eri alojen opiskelijoiden oppiminen perustuu työelämän toimeksiantoihin, joita opiskelijat ratkovat kokeillen, tutkien ja innovatiivisesti uutta luoden. Tavoitteena voi olla esimerkiksi uuden liikeidean kehittäminen yhdessä toimeksiantajan kanssa.

SeAMKissa työsuhdekeksinnöt ja opiskelijoiden keksinnöt voidaan myös avustaa eteenpäin osana normaalia keksintöasiamiestoimintaa. Tarjolla on apua, neuvoja ja tukea ideoiden kehittämiseen. Tavoitteena on löytää nopeasti lupaavat ideat ja keksinnöt, joilla on mahdollisuuksia kasvuun ja kansainväliseen liiketoimintaan.

Valmennusohjelmassa selvitettiin myös SeAMKin Elintarvike- ja maatalousyksikön asiantuntijoiden näkemyksiä TKI-toiminnan tulosten jalkauttamisesta yrityksiin ja käytännön elinkeinoelämään.  Opettajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että parhaiten TKI-tuloksia viedään työelämään hankehenkilökunnan, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhteisissä työpajoissa tai tilaustutkimusten kautta. Henkilökohtaiset kontaktit ovat siis tärkeitä tulosten tehokkaassa jalkauttamisessa.

Vuoden kestäneessä ohjelmassa ammattikorkeakoulujen TKI-valmennettavat kokoontuivat muun muassa Poliisiammattikorkeakoulun putkassa ja entisessä Katajanokan vankilassa. Lisäksi ohjelmaan kuului valittavaksi joko Brysseliin tai Stuttgartiin suuntautunut opintomatka.  Monipuolisten opintojen jälkeen valmennusohjelmaan osallistuneet muodostivatkin tiiviin ja sitoutuneen verkoston, jossa tieto ja osaaminen kulkivat tehokkaasti.

Risto Lauhanen,  tutkimus- ja kehittämispäällikkö, SeAMK Elintarvike ja maatalous

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK

Sirkku Uusimäki, palvelupäällikkö, SeAMK

Kirjoittajat ovat osallistuneet OKM:n rahoittamaan valtakunnalliseen TKI-osaajavalmennukseen. 

Design by Oddmob