@SeAMK

Tiedon avoimuudella uusia mahdollisuuksia

11.12.2015

Tiedon avoimuudella ja nopealla hyödynnettävyydellä voidaan merkittävästi kohentaa Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä ja laatua. Siksi kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavien maiden joukkoon tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Avoimet toimintatavat parantavat tuottavuuden ohella tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli suomalaisessa innovaatioekosysteemissä. Poiketen muista kansallisen innovaatiojärjestelmän keskeisistä toimijoista, ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on pääosin soveltavaa ja tapahtuu yleensä yhteistoiminnassa loppukäyttäjien kanssa. Siksi ammattikorkeakoulut voivat merkittävästi tukea pk-yritysten osaamisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä.

Uusia toimintamalleja tiedon avaamiseen

Jotta tutkimustulokset saadaan avattua ja siirretty käytäntöön entistä tehokkaammin, tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Juuri näitä kehitetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä –hankkeessa (ATT). Hankkeen tavoitteena on mm. edistää ammattikorkeakoulujen tietoisuutta avoimiin toimintamalleihin liittyen sekä määritellä, millaisia asioita ammattikorkeakoulujen tulee ottaa huomioon edistääkseen osaltaan avoimuuden toteutumista myös valtakunnallisella tasolla.

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä – hanketta toteutetaan ajalla 1.4.2015–31.12.2016. Mukaan hankkeeseen ovat sitoutuneet kaikki Suomessa toimivat ammattikorkeakoulut. Hanke on saanut rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Seliina Päällysaho, projektipäällikkö, ATT-hanke

Design by Oddmob