@SeAMK

SeAMKin TKI-toiminnan näkymiä vuodelle 2016

18.12.2015

Vuosi 2015 lähenee loppuaan, ja katseet kääntyvät seuraavaan vuoteen. Kuluvan vuoden keskeisinä tekemisinä SeAMKIn TKI-toiminnassa ovat painottuneet uusien rahoituslähteiden hakeminen niin kotimaisista kuin kansainvälisistä kanavista, aktiivisempi ote alueen yritysten lähestymiseen ja yhteistyön tiivistämiseen sekä TKI-toiminnan laadun kehittäminen mm. sisäisiä prosesseja ja toimintaohjeita parantamalla.

Kansainvälisen rahoituksen kolminkertaistamisen tavoite on otettu tosissaan, ja kuluneena vuonna SeAMK on ollut mukana noin viidessätoista kansainvälisessä hankehaussa. Näistä kaksi on mennyt läpi eli helposti raha ei tule näistä lähteistä. Onneksi kotimaisissa rahoituslähteissä onnistuminen on huomattavasti korkeammalla tasolla. Haasteista huolimatta kansainvälistä hankerahoitusta aiotaan hakea entistä ponnekkaammin.
Kansainvälinen auditointi oli syyskauden merkittävä ponnistus, joka haastoi meitä kaikkia ja myös useita sidosryhmän edustajia. Sen tavoitteena oli selvittää, onko SeAMKin laadunvarmistus eri toiminnoissa riittävän hyvällä tasolla. Lopullinen tulos saadaan huhtikuussa 2014.

Kaikkiaan SeAMKin TKI-toiminta on vakiintunut reilun kahdenkymmenen vuoden aikana useilla mittareilla mitattuna merkittävälle tasolle suomalaisten ammattikorkeakoulujen joukossa. TKI-toiminnan keskeiset tulosmittarit ovat ulkopuolisen rahoituksen määrä sekä henkilökunnan tuottamat julkaisut. Vuonna 2016 SeAMK tavoittelee 3,25M€ ulkopuolista hankerahoitusta ja 0,7M€ maksullisen palvelutoiminnan myyntiä. Julkaisutavoite on 260 kpl.

Keskeisenä ensi vuoden TKI:n toiminnallisena tavoitteena hankkeisiin liittyvien rahoituslähteiden monipuolistamisen ohella on yritysyhteistyön tiivistäminen edelleen. Yritysyhteistyön tiivistämisen osalta tavoitteena on, että maakunnan yritysten ja muiden yhteisöjen tyytyväisyys ammattikorkeakoulun toimintaan ja yhteistyömahdollisuuksiin paranee. SeAMKin palvelutarjotin alueen yrityksille ja yhteisöille tuotteistettiin vuonna 2015. Palvelutarjotin kattaa laajan opetustarjonnan, opiskelijayhteistyön, tutkimus- ja kehittämisprojektit sekä maksulliset palvelut. Palvelutarjottimelta pyritään löytämään kunkin yrityksen tarpeisiin sopiva yhteistyön muoto ja yrityksiin ollaan yhteydessä entistä aktiivisemmin laajalla rintamalla. Avainkumppaneiden kanssa SeAMK solmii yhteistyösopimukset, nimeää kumppanuusvastaavat ja pyrkii syvälliseen sekä pitkäjännitteiseen yhteistyöhön. Lisäksi panostetaan siihen, että TKI-toiminta ja sen tulokset linkittyvät entistä paremmin opetukseen ja opetuksen hyödyksi ja että tuloksista tiedotetaan entistä paremmin alueen yrityksiä ja muita toimijoita.

Lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta ja entistä aktiivisempaa yhteistyön vuotta 2016 toivoen

Elina Varamäki
Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori

Design by Oddmob