@SeAMK

SeAMK selvitti eteläpohjalaisten yritysten hallitustyöskentelyä

11.12.2015

Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvitti äskettäin eteläpohjalaisten yritysten hallitustyöskentelyä. Vastauksia tuli yhteensä 225 eteläpohjalaiselta yrittäjältä. Noin 40 prosentilla vastanneista oli toimiva hallitus ja 30 prosentilla se toimi vain paperilla. Lopuilla vastanneista ei ollut hallitusta. Monilla yrityksillä on siis vielä kehitettävää omassa hallitustyöskentelyssään.

Suurimmalla osalla vastanneista oli tavoitteena kasvaa lähivuosina. Aktiivinen hallitustyöskentely tukeekin yritysten kasvua, sillä tulosten mukaan toimiva hallitus oli selvässä yhteydessä liikevaihdon kasvuun. Menestyminen luo kasvua.

Korkeakoulutus yhteydessä aktiiviseen hallitustyöskentelyyn

Eniten aktiivisesti toimivia hallituksia oli yrityksissä, joissa toimitusjohtajalla oli korkeakoulututkinto. Koulutus näyttäisi siis vaikuttavan haluun panostaa hallitustyöskentelyyn. Luonnollisesti isommissa yrityksissä hallitustyöskentely oli aktiivisempaa kuin pienissä yrityksissä. Toimialoista teollisuudessa hallitustyöskentely oli aktiivisinta.

Yritykset, joissa oli toimiva hallitus, hallitustyöskentely toi aitoa lisäarvoa yritykselle. Erityisen arvokkaaksi vastaajat kokivat sen suhteessa yrityksen talouden valvontaan ja strategian suunnitteluun. Toimiva hallitus myös auttoi yritystä reagoimaan ajankohtaisiin kysymyksiin nopeammin.

Ulkopuolisia jäseniä edelleen harvalla

60 prosentilla yrityksistä ei ollut ulkopuolista jäsentä hallituksessa. Kuitenkin ne yritykset, jotka käyttivät ulkopuolisen jäsenen asiantuntemusta, olivat siihen hyvin tyytyväisiä. Ulkopuolinen jäsen oli yleisimmin yrityksen toimialan asiantuntija (56 % tapauksista), yrityksen liiketoiminnan asiantuntija (44 % tapauksista) tai hallitustyöskentelyn ammattilainen (33 % tapauksista).

Hallitustyöskentelyä voidaan edelleen siis kehittää ottamalla hallituksiin lisää ulkopuolisia jäseniä ja toisaalta organisoimalla toimintaa vielä enemmän. Esityslistat ja kokousaineistot lähetetään etukäteen jäsenille, mutta esimerkiksi kunnollista hallituksen vuosisuunnitelmaa on vain harvalla.

Kysely toteutettiin osana kasvuyrittäjyyden aktivointihanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan/ Pirkanmaan liitto.

Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Design by Oddmob