@SeAMK

SeAMK mukana kehittämässä opettajan yrittäjyysmittaristoa

11.12.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 6.10.2015 selvityksen korkeakoulujen yrittäjyyden edistämisestä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu sijoittui erinomaisesti selvityksessä: SeAMK arvioitiin yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi, jossa yrittäjyys on osa ammattikorkeakoulun toimintatapaa ja keskeinen osa strategiaa.

Yrittäjyyden edistämisen eteen on tehty Seinäjoen ammattikorkeakoulussa pitkäjänteistä työtä. Viimeisin ponnistus on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Hämeen ja Saimaan ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyössä kehitetty Opettajan yrittäjyysmittaristo, jonka avulla opettaja voi itse arvioida omaa toimintaansa yrittäjyyden edistäjänä. Mittaristo julkaistiin virallisesti OKM:n tilaisuuden yhteydessä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta projektin toteutuksesta on vastannut Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikkö.

LUT:n yrittäjyyskasvatuksen päällikön Elena Ruskovaaran mukaan AMK-opettajat ovat kaivanneet tukea ja työkaluja yrittäjyyden edistämiseen sekä oman toiminnan arviointiin. Samalla uusi mittaristo tarjoaa myös ammattikorkeakoulujen johdolle tietoa siitä, miten yrittäjyys ja yrittäjämäiset työtavat omassa organisaatiossa kehittyvät.

Mittaristo on kehitetty ja testattu yhdessä ammattikorkeakouluopettajien ja monitieteellisen tutkimusryhmän kanssa. Kysymykset peilaavat opettajien tarpeiden lisäksi myös ammattikorkeakoulujen tavoitteita sekä yhteiskunnallisia suuntaviivoja, joita yrittäjyyskasvatukselle on korkeakouluasteella asetettu. Jotta toimintaa voidaan kehittää edelleen, tulee ensin tuntea, miten toimintaa nykyisellään toteutetaan, Ruskovaara kertoo.

Opettajan yrittäjyysmittaristo on ilmainen verkkopalvelu, joka on vapaasti kaikkien ammattikorkeakouluopettajien käytettävissä. Kyselyn avulla opettaja arvioi yrittäjyyttä tukevia pedagogisia ratkaisuja sekä opetuksen suunnittelua, yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä opetuksessa, yrittäjämäisten valmiuksien ohjaamista ja kehittymistä sekä itseään yrittäjyyden edistäjänä viimeisen vuoden ajalta. Omasta vastauksesta saa palautteen eri yrittäjyyden edistämisen teemoihin liittyen.

Yliopettaja Sanna Joensuu-Salo SeAMKin Liiketoiminta ja kulttuuri -yksiköstä on ollut mukana kehittämässä mittaristoa.

Opettajan yrittäjyysmittaristo haastaa opettajan arvioimaan omaa opetustaan yrittäjyyden edistämisen näkökulmasta. Samalla mittaristoon vastaamalla saa ideoita oman työnsä kehittämiseksi. Opettajan yrittäjyysmittariston idea on samalla edistää yrittäjyyttä, eikä pelkästään mitata sitä. Mielestäni mittaristossa on arvokasta näkökulmaa pitkäjänteisestä kehittämisestä. Kun vuosittain saa palautetta omasta opetuksestaan, kannustaa se yhä uudelleen miettimään yrittäjyyden edistämistä omassa työssään, Joensuu-Salo toteaa.

Mittaristo löytyy osoitteesta www.lut.fi/yrittajyysmittaristo.

Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja

Kirsti Sorama, yliopettaja

Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa.

Design by Oddmob