@SeAMK

Pk-Inno vie AMK-henkilöstön yritysten iholle

11.12.2015

Työelämän muuttuessa kiihtyvällä tahdilla mm. digitalisaation sekä taloudellisten ja rakenteellisten muutosten myötä, on ammattikorkeakouluille yhä tärkeämpää olla mukana muutoksessa yhdessä yritysten kanssa. Pk-Inno-hanke on mahdollistanut uusien yrityskontaktien ja -verkostojen synnyn ja laajentumisen koko ammattikorkeakoulun tasolla. Hankkeessa tapahtuneen yhteistyön avulla on kehitetty henkilöstön yritysosaamista mutta myös työelämälähtöistä osaamista on voitu tuoda mukaan opetukseen. Hanke onkin antanut loistavan mahdollisuuden ammattikorkeakoulujen henkilöstölle toimia monipuolisesti yritysten kanssa.

Yritykset hyötyvät monin tavoin

Yritysyhteistyön aloittaminen vaati aikaa ja luottamuksen rakentumista henkilöstön ja yrityksen välille. Toimintamallin kehittyminen on mahdollistanut kuitenkin sen, että mukana olevat yritykset hyötyivät usein eri tavoin ammattikorkeakouluyhteistyöstä ja tarjottavista kehittämistoimenpiteistä. Yrityksille hyödyt ovat usein konkreettisia esim. koulutuksia tai suoria kehittämistoimenpiteitä. Osa toimista on välillisiä esim. uudet verkostot, kilpailukyvyn parantuminen, tietoisuuden lisääntyminen sekä osaamisen vahvistuminen tutkimustiedon avulla.  Kaiken kaikkiaan projektiin osallistuneet yritykset ovat kokeneet ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön hyvin tärkeänä ja lisäksi pitivät ensiarvoisena myös yhteistyön jatkuvuutta.

Yhteistyö laajenee

Kokonaisuudessaan hanke on saanut aktivoitua noin sata henkilöstön edustajaa innostumaan yritysyhteistyöstä ja yritysyhteyksiä on eri toimintamallien muodoissa ollut lähes kaksisataa.  Saatujen palautteiden perusteella yritysyhteistyö on koettu merkitykselliseksi niin ammattikorkeakoulujen sisällä kuin yrityksissä. Projektin ansiosta on mahdollistettu yritysyhteistyö myös sellaisille henkilöille, jotka eivät sitä normaalisti tee.

Hankkeen aikana luodut uudet yhteydet yrityselämään jäävät elämään ja synnyttävät uutta yhteistyötä organisaatioiden välille myös hankkeen jälkeen. Hankkeen aikana luotu toimintamalli antaa yhden mahdollisuuden luoda uusia yritysyhteistyön muotoja. Nämä verkostot säteilevät positiivista energiaa vielä kauan hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistyösuhteiden säilyminen vaatii kutenkin aktiivisuutta ja toistuvia yritysvierailuja.

Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-Inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tavoitteena on tehostaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä henkilövaihdon avulla.  Toimintamallin pohjana ovat lyhyellä ajanjaksolla toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta yritys hyötyy nopeasti yhteistyöstä. Hankkeessa on mukana myös neljä muuta ammattikorkeakoulua, alueilla toimivat yritykset, elinkeinotoimet ja yrittäjäjärjestöt.

Juha-Matti Päivölä, projektipäällikkö, Pk-Inno-hanke

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK

Design by Oddmob