@SeAMK

Mukaan Ruokaverstaaseen?

11.12.2015

Keväällä 2016 pyörähtävät käyntiin Ruokaverstas-tapaamiset, joiden tavoitteena on osallistaa myös kuluttajat uudenlaisten ruokainnovaatioiden kehittelyyn. Lisäksi verstaat antavat niihin osallistuville yrityksille uudenlaisia vinkkejä, mikä tarjoaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Tapaamisissa hyödynnetään Ruokaverstas-konseptia, jonka avulla voidaan synnyttää yhteistyössä uutta osaamista.

Ruokaverstaassa kuluttajat ja käyttäjät osallistetaan kehitysprosessiin jo prosessin alkuvaiheessa. Tällöin yritykset kykenevät suuntaamaan toimintaansa käyttäjätiedon mukaisesti.

Käytännössä Ruokaverstas toimii niin, että ensin yhdessä yritysten kanssa valitaan laajasti kiinnostava kehittämisteema - esimerkiksi onko suuruksella väliä tai miksi suola lisätään puuroon vasta kypsentämisen jälkeen - ja tämän jälkeen verstaan vetäjä selvittää etukäteen ongelman taustaa kirjallisuuden pohjalta. Varsinaisessa verstastapahtumassa käydään asia ensin teoriassa läpi, minkä jälkeen testataan ja havainnoidaan käytännössä, esimerkiksi maistelemalla, miten erilaiset valmistustavat vaikuttavat tuotteen ominaisuuksiin. Ruokaverstaissa välittöminä arvioijina ja palautteen antajina toimivat kaikki osallistujat, mukaan lukien kuluttajat ja käyttäjät.

Ruokaverstas kutsuu mukaan uuden kehittämisestä innostuneita ruoka-alan ammattilaisia sekä harrastajia, joilla olisi kiinnostusta osallistua Ruokaverstas-tapaamisiin. Lisäksi tervetulleita ovat eteläpohjalaiset ruoka-alan yritykset, joille tarjotaan myös mahdollisuutta vaikuttaa toimintakonseptin suunnitteluun sekä väylän verstastoiminnan avulla muodostettavaan verkostoon ja sen tuottamaan tutkimustietoon. Kaiken kokoiset yritykset voivat hyödyntää Ruokaverstaita ainutlaatuisina tuotekehitysalustoina.

Tule rohkeasti mukaan, tämä on erinomainen tilaisuus päästä yhdessä ideoimaan uusia elämyksiä. Ensimmäinen Ruokaverstas-tapahtuma järjestetään 26.1.2016 ja sen teemana tulee olemaan maku. Verstaassa tullaan käsittelemään ja testaamaan makuyhdistelmien muodostamisen menetelmiä.
Lisätietoja: seliina.paallysaho@seamk.fi

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Design by Oddmob