@SeAMK

Monipuolisesti verkossa

11.12.2015

Etelä-Pohjanmaalla on luotu hyvä perusta digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseksi oppimisessa. Tämä käy selville Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa joulun alla ilmestyvästä Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa -teoksesta. Ari Haasion, Minna Zechnerin ja Seliina Päällysahon toimittamaan kirjaan on koottu kaikkiaan 18 aiheeseen liittyvää artikkelia SeAMKin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kirjoittamana.

Oppimisen ja tutkimuksen digitaaliset sovellukset

Artikkelien aiheet ja näkökulmat vaihtelevat konkreettisista caseista aina uusimpaan digitaalisuuden eri osa-alueita käsitteleviin teoreettisiin katsauksiin. Mukana on esimerkkejä niin verkkokurssien toteuttamisesta, sähköisistä terveydenhuoltopalveluista, puunhankinnan ohjauksesta kuin hakukoneiden käytöstä kielentutkimuksessa. Aiheiden kirjo osoittaakin hyvin sen, kuinka SeAMKissa on laaja-alaista tietämystä digitaalisuuden soveltamisesta eri aloilla niin teoreettisesti kuin työelämälähtöisesti.

Digitaalisuuden kehittäminen osana opetusta ja tutkimusta liittyy keskeisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiaan. Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee digitaaliset toimintamallit sisäistäneitä eri alojen ammattilaisia. Kirjan artikkelit osoittavat selkeästi kuinka puheesta on siirrytty tekoihin. SeAMKissa sovelletaan tietoteknisiä ratkaisuja ja verkon mahdollisuuksia laajasti ja innovatiivisesti. Teos antaakin monipuolisen kuvan digitalisaation mahdollisuuksista niin opetuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Ari Haasio, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Ari Haasio, Minna Zechner & Seliina Päällysaho (toim.): Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 22. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Design by Oddmob