@SeAMK

Matkailuyhteistyötä yli rajojen

11.12.2015

Matkailurintamalla puhaltavat uudet tuulet. Erilliset matkailuopinnot starttasivat SeAMKissa syyskuussa ja herättivät suuresti mielenkiintoa maakunnassa. SeAMK tarjoaa matkailuopintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta alan toimijoille, eri alojen opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Monialaisen matkailun merkitys on tunnistettu vahvana tulevaisuuden alana sekä Etelä-Pohjanmaalla että SeAMKissa.

SeAMKin matkailutiimi on hahmottunut tämän hetkiseen muotoonsa syksyn aikana Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikköön. Matkailun opintokokonaisuudesta vastaa matkailun lehtori Jenny Janhunen. Projektisuunnittelija Sanna Jyllilä on ollut mukana aikaisemmissa matkailun koordinaatiohankkeissa ja omaa sitä kautta vahvan alueellisen tiedon.

Kansainvälisille vesille

Etelä-Pohjanmaalla matkailu on edelleen vahvasti kotimaan matkailuun painottunutta. Halukkuutta ja intoa kansainvälistyä on, mutta tukea tähän kaivataan. Hankkeet ja matkailukoulutus mahdollistavat uudenlaisten toimintamallien ja työkalujen haltuunoton. Toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä saadaan aikaan kiinnostava ja elämyksellisten tuote- ja palvelutarjonta, joka edellyttää osaamisen parantamista erityisesti tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Kansainvälisille matkailijoille tarjottavat tuotteet edellyttävät tiettyjen kriteerien täyttämistä, joissa myös laatu ja vastuullisuus on huomioitu.

Eteläpohjalaisille matkailuyrityksille ja matkailun kehittäjille on juuri päättyneessä hankkeessa valmistunut Matkailun kansainvälistymisen askelmerkit -toimintasuunnitelma, jossa on määritelty kansainvälistymisen edistämiseksi tehtävät konkreettiset toimenpiteet seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Jatkossa on tarkoitus hakea monialaisia matkailuhankkeita, joiden keskeisinä teemoina ovat kansainvälisyys, digitaalisuus ja yrittäjyys.

Tulevaisuuden askelmerkit

Matkailussa liiketoimintaosaaminen ja digitaalisuus ovat tämän päivän keskeisiä kehittämisteemoja, joiden tulisi näkyä yhä vahvemmin myös koulutuksessa. Tärkeänä tavoitteena onkin parantaa alueemme matkailutoimijoiden osaamista, jolloin myös valmiudet kansainvälistymisen edistämiseksi paranevat. Missä tahansa kehittämistyössä tai yritystoiminnassa on tärkeää luoda selkeä visio ja missio. Yhteistyö ja eri toimijoiden selkeät roolit voidaan nähdä yhtenä keskeisenä kulmakivenä matkailun kehittämisessä. Niiden avulla voimme saavuttaa yhteiset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Tarvitsemme alueella yhä enemmän strategista ajattelua ja tulevaisuuden ennakointia, jotta saavutamme yhdessä asetetut tavoitteet viisiasteisen vastuullisuuden periaatteiden mukaan.

Näitä askelmerkkejä seuraten ja yhteistyötä tehden pääsemme lähemmäs tavoitettamme - olla tunnettu ja matkailijoita houkutteleva matkailualue niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten matkailijoiden mielestä. Yhdessä voimme saavuttaa enemmän.

Jenny Janhunen, matkailun lehtori
Sanna Jyllilä, projektisuunnittelija

Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa.

Design by Oddmob