@SeAMK

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu vahvistamassa alueiden kehittymistä jo 10 vuotta

10.12.2015

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta, kun ensimmäinen maakuntakorkeakoulukampus perustettiin Järviseudulle, Alajärvelle. SeAMKin maakunnallista toimintaa koordinoiva maakuntakorkeakoulu on laajennut vuosien saatossa lähes koko Etelä-Pohjanmaan alueelle. Toimintaa rahoittaa SeAMKin lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksella sekä alueen kunnat. Järviseutu toimii jo SeAMKin vakiintuneena toimintana.

Maakuntakorkeakoulu alueellisena kehittäjänä

Maakuntakorkeakoulun tarkoitus on kehittää aluetta ja sen yrityksiä osaamisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla. Mitä kauemmin maakuntakorkeakoulu on alueellaan toiminut, sitä vahvempi on sen merkitys alueen kehittymisessä. Alueen osaamistarpeeseen vastaavat tutkintoon johtavat koulutukset ovat olleet tuloksekkaita. Maakunnassa koulutetaan monimuotoisesti insinöörejä, tradenomeja sekä sairaanhoitajia. Samalla kun alueen osaamistaso nousee ja työelämä saa ammattitaitoisempaa henkilökuntaa, niin myös organisaatiot kehittyvät. Opintojen aikana aikuisopiskelijat tuottavat kymmeniä eri laajuisia kehittämistehtäviä omille työpaikoilleen tai muihin yrityksiin.

Opiskelija-yritysyhteistyö tuo hyviä tuloksia

Kauhavalainen Riitta Hölsömäki aloitti tradenomiopinnot Maakuntakorkeakoulun Kauhavan kampuksella vuonna 2012. Riitta on tehnyt kaikki opintoihin liittyvät kehittämistehtävät miehensä Kortesjärvellä sijaitsevaan yritykseen. Niinpä yritykseen on syntynyt niin kehittämis- ja verkostoitumissuunnitelmia, pienimmistä kartoituksista puhumattakaan. Viimeisimpänä tuotoksena on opinnäytetyö, jossa paneudutaan Konepalvelu Hölrin Oy:n kustannusten seurannan kehittämiseen. EP:n käräjäoikeudessa työskentelevä Hölsömäki on saanut opinnoistaan tärkeää tietoa ja taitoa omaan päivätyöhön:

”Opinnot ovat tuoneet uutta näkökulmaa ja taitoa etsiä ja analysoida tietoa.”

Lapualainen Jouko Lahdensuo valmistui konetekniikan insinööriksi Kauhavan opiskelijaryhmästä viime keväänä. Lahdensuon työnantaja, Lapuan Piristeel Oy, on myös hyötynyt projektiopintoina tehdyistä tuotoksista esim. räjähdesuojausasiakirjasta sekä opinnäytetyönä tehdystä layout-suunnitelmasta yrityksen Kauhavan tehtaalle.
Myös Kauhavalla asuva Tiina Nieminen on ottanut osana tradenomiopintojaan paikallisen yrityksen kehittämistyönsä kohteeksi. Osaksi englanninkielinen Päiväkoti Kinderi on saanut mm. markkinointisuunnitelman, verkostoitumissuunnitelman sekä opinnäytetyönä Palvelun kehittämissuunnitelman asiakastyytyväisyyskyselyn kera. Tällainen pk-yrityksen kehittäminen saattaa tulla melkein huomaamatta, mutta vaikutus on silti merkittävä.

Tarja Sandvik, korkeakouluasiamies ja Tiina Nieminen korkeakoulukoordinaattori.
Kirjoittajat työskentelevät Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulussa.

Sandvik_Kuva_pieni.jpg

Viime keväänä maakuntakorkeakoulun Kauhavan ryhmästä tradenomiksi valmistuva Riitta Hölsömäki (oik.) ja Kauhavan korkeakoulukoordinaattori Tiina Nieminen (vas) ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Riitta Hölsömäki (on the right) graduated last spring from BBA-program running in Kauhava, together with higher education co-ordinator Tiina Nieminen (on the left)

Kuva/photo: Kari Levä

Regional Institution of Higher Education in South-Ostrobothnia - strengthening the regional development

Regional Institution of Higher Education in South-Ostrobothnia (RIHES) is part of Seinäjoki University of Applied Sciences’ regional activities. This year marks the 10th anniversary of the first regional campus that was established in Alajärvi. Since then regional higher education has expanded throughout most of the Southern Ostrobothnia region. These regional activities (apart from Alajärvi campus) are financed by the Regional Council of South Ostrobothnia, through ERDF funding, together with the municipalities and the Seinäjoki University of Applied Sciences.

RIHES as a regional developer

The aim of Regional Institution of Higher Education in South-Ostrobothnia is to develop the area and its companies, through research, development and innovation. The longer RIHES has operated in the area, the stronger is its importance in the development of the region. Degree programmes, as an answer to the skills shortage in regional areas, have been successful. Currently there are ongoing regional degree programmes on engineering, business administration, as well as nursing. While the general skill-level in the area increases and businesses get more qualified staff, organizations develop as well. During their studies, adult students produce dozens of development tasks in varying size to their own place of work, or other companies.

Co-operation between companies and students brings good results

Riitta Hölsömäki from Kauhava started her BBA studies in Kauhava campus in 2012. During her studies, Riitta has done all the required development plans for her husband’s company placed in Kortesjärvi. Thus, the company has benefited from a development and networking plan, not to mention any of the smaller projects. The latest output is her thesis, which addresses profitability calculations for Konepalvelu Hölrin Ltd. Hölsömäki, who works for the South Ostrobothnian District Court, believes her studies have given important knowledge and skills for her daily work:

"Studies have brought a new perspective and the ability to search and analyze information."

Jouko Lahdensuo from Lapua graduated as a mechanical engineer from Kauhava student group last spring. Lahdensuo’s employer, Lapuan Piristeel Ltd, has also benefited from the project studies eg. explosive protection document and thesis study that focused on a layout plan for the company's Kauhava factory.

Tiina Nieminen, also a Kauhava resident, has also focused her attention to a local company as part of her BBA studies. English Playschool Kinderi has been awarded a marketing and a networking plan as well as a thesis study that focused on improvement of service expertise. Such SME development as described above may happen almost unnoticed but still have a significant effect.

Design by Oddmob