@SeAMK

Etelä-Pohjanmaan kasvuyritysten aktivointia tutkimuksen keinoin

11.12.2015

Etelä-Pohjanmaalla on toteutettu useita toimenpiteitä kasvuyrittäjyyden aktivoimiseksi jo vuosia. Nyt meneillään olevassa yhteishankkeessa tiivistetään keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätoteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. SeAMK tuo hankkeelle merkittävää lisäarvoa tutkimuksellisen osuuden toteuttajana hyödyntämällä SeAMKin tutkijoiden pitkää kokemusta kasvuyrittäjyystutkimuksesta.

Kasvuyrittäjyyden ekosysteemi kaiken ytimessä

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden edistämisen aktivointihankkeen tavoitteena on rakentaa ja varmistaa kasvuyrittäjyyden parhaan ekosysteemin syntymistä, aktivoida kasvuyrittäjyyden edistämistä ja kehittämistä maakunnassa sekä toimia kasvuyrittäjyyden herättelijänä uusien ja nykyisten yrittäjien kasvumotivaation kasvattamiseksi. SeAMK vastaa ekosysteemiä käsittävän arviointitutkimuksen toteuttamisesta.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida kasvuyrittäjyyden ekosysteemin kehittymistä sekä toisaalta kasvuyrittäjyysohjelman eri hankkeisiin ja toimenpiteisiin osallistuvien yritysten laadullista ja määrällistä kehittymistä sekä kasvua jatkuvalla periaatteella toimenpide-ehdotusten sekä suositusten tuottamiseksi.

Lähtötilanne Etelä-Pohjanmaalla verrattain hyvä

Lähtötilanteen arvioimiseksi on haastateltu laajasti eri sidosryhmiä kuten yrityksiä, julkisia ja yksityisiä asiantuntijoita, koulutuksen ja tutkimuksen edustajia sekä rahoittajia. Alustavien tulosten mukaan voidaan todeta, että kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä on kehitetty Etelä-Pohjanmaalla aktiivisesti eri hankkeissa. Kasvuyrittäjyysfoorumi ja GrowUp-kilpailu ovat tärkeitä yleisen kulttuurin ja positiivisen imagon nostamisessa kasvuyrittäjyyden ympärille. Yksityisiä asiantuntijapalveluja kaivataan kuitenkin lisää ja erityisesti niiden tuomista vielä lähemmäksi yrittäjän arkea.

Vaikka tilanne toistaiseksi on hyvä, ovat ekosysteemissä varsinkin julkisten toimijoiden resurssit vähentyneet viime vuosina. Tästä syystä olisikin mietittävä vähenevien resurssien kohdentamista kaikkein potentiaalisimpiin kasvuyrityksiin.  
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan/Pirkanmaan Liitto.

Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja

Kirsti Sorama, yliopettaja

Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa

Design by Oddmob