@SeAMK

Etäyhteydet tuovat koulutukset lähelle

11.12.2015

Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdistettuihin tehokkuuden ja vaikuttavuutta vaatimuksiin. Laki myös velvoittaa em. aloilla toimivia jatkuvasti päivittämään osaamistaan.

Täydennyskoulutuksiin osallistuminen etäyhteyksien kautta kiinnostaa sekä omassa maakunnassa että sen ulkopuolella. SeAMK Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutustiimi kutsui yhdessä EPSHP:n perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisyksikkö Aksilan ja EPTEKin kanssa keskustelutilaisuuteen alueen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen edustajia sekä tietotekniikasta vastaavia henkilöitä.

Pelisäännöt selväksi

Tilaisuuden tavoitteena oli toimintatapojen ja vastuiden selkiyttäminen. Koulutusten välittäminen useille paikkakunnille vaatii järjestelytyötä sekä lähettävässä että vastaanottavassa organisaatiossa. Hyvä tiedonkulku ja selkeä työnjako kaikkien osallisten kesken ehkäisee kömmähdyksiä. Videoneuvottelulaitteiden määrä on kasvanut ja jokaista laitetta kohti on koulutettava riittävästi tekniikan hallitsevaa henkilökuntaa.

Tilaisuudessa pienryhmätyönä sovitut pelisäännöt otetaan välittömästi käyttöön. Yhteyshenkilöt nimettiin ja koottiin tietoja käytössä olevista koulutustiloista. Toimintaa kehitetään edelleen yhdessä kokemuksista oppien.

Digitaalisuus helpottaa täydennyskoulutuksiin osallistumista

Etäyhteyksien on koettu lisäävän henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia ja niiden kasvava hyödyntäminen innosti osallistujia.  Osallistuminen on koettu helpommaksi, kun ei tarvitse lähteä toiselle paikkakunnalle ja koulutusten tuominen omiin tiloihin mahdollistaa jopa kokonaisten työyhteisöjen kouluttamisen. Adobe Connect Pro (AC) –yhteydet taas mahdollistavat vaivattoman osallistumisen kunkin omalta työpisteeltä, mikäli käytössä ovat tietokone ja mikrofonilliset kuulokkeet. Etäyhteyksien käyttö säästää ympäristöä, matkakuluja ja –aikaa. Videoneuvotteluyhteyksien järjestelykustannukset jaetaan osallistuvien paikkakuntien kesken, joten yhteistyö on tässäkin voimaa.

Tuula Salo, koulutussuunnittelija, SeAMK Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus.

Design by Oddmob