@SeAMK

Ammattikorkeakouluissa tuotettu tieto kaikkien saataville

11.12.2015

Julkaisutoiminta on ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeinen osa-alue. Se koostuu mm. tutkimus- ja ammattijulkaisuista sekä ja ns. suurelle yleisölle suunnatuista kirjoituksista. Vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa tuotettiin n. 5 500 julkaisua.

Julkaisutoiminnan avoimuudella tarkoitetaan sitä, että julkaisu on vapaasti Internetin kautta saatavissa. Tästä käytetään myös nimitystä Open Access (OA). Avoimuuden tavoite ei koske vain julkaisuja. Myös tutkimusaineistot tulevat jatkossa olemaan yhä avoimemmin saatavissa ja uudelleen hyödynnettävissä. Tällä kaikella pyritään mm. tutkimuksen laadun parantamiseen sekä kilpailukyvyn ja innovaatioiden tukemiseen.

Theseus – avoimen julkaisemisen edellä kävijä

Ammattikorkeakouluja voidaan pitää avoimen julkaisemisen edellä kävijöinä Suomessa. Ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto, Theseus, perustettiin vuonna 2008.  Theseus tunnetaan erityisesti opinnäytetöiden julkaisuarkistona, mutta jatkossa se tulee profiloitumaan entistä vahvemmin myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön julkaisujen foorumina.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain noin 20 julkaisua. Ne ovat saatavissa avoimesti verkossa Theseuksen kautta. Latausmääristä päätellen ne ovat tavoittaneet hyvin lukijoita. Tästä kiitos kuuluu myös Googlelle, joka löytää hyvin sisältöjä myös Theseuksen kätköistä.

SeAMKin oman julkaisusarjan lisäksi SeAMKin henkilökunta julkaisee kirjoituksia myös muissa julkaisukanavissa, esim. kansainvälisissä tiedelehdissä, joiden sisältöihin pääseminen vaatii yleensä maksullisen käyttöoikeuden. Tavoitteena on, että myös näitä muissa kanavissa julkaistuja kirjoituksia tallennetaan jatkossa Theseukseen ns. rinnakkaistallennusperiaatteen mukaisesti.

Tiedon avoimuuden kansalliset tavoitteet korkealla

Jos Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite toteutuu, Suomi on vuonna 2017 avoimen julkaisemisen mallimaa. Taustalla on ajatus siitä, että verovaroin tuotetun tiedon tulee olla avoimesti saatavissa ja maksutta hyödynnettävissä. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään työtä monessa valtakunnallisessa hankkeessa, myös SeAMK on tässä työssä mukana.

Jaana Latvanen, projektikoordinaattori, SeAMK Korkeakoulukirjasto

Design by Oddmob