@SeAMK

Liiketoimintasuunnitelmalla kehitetään FLEN–ruokaketjun koulutusvientiverkostoa

28.02.2019

Viiden ammattikorkeakoulun muodostamalle FLEN-ruokaketjun koulutusvientiverkostolle on valmisteltu liiketoiminta-ja kansainvälistymissuunnitelma. FLEN–lyhenne muodostuu sanoista Food Learning Export Network. Verkosto on toiminut vuodesta 2015 lähtien SeAMKin, JAMKin, Savonian, HAMKin ja TAMKin kesken.

Liiketoiminta-ja kansainvälistymissuunitelman tavoitteena on kehittää verkoston toimintoja kohti entistä ammattimaisempaa ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttamaa koulutusvientiä. Suunnitelma on osa SeAMKin B-sarjan julkaisuja ja se on luettavissa Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/160563

Foodwest Oy on tuottanut suunnitelman kartoittamalla kunkin mukana olevan ammattikorkeakoulun tavoitteet, tarpeet ja resurssit yhteisen koulutusviennin toteuttamiseksi. Suunnitelman pohjana on käytetty visuaalista liiketoiminnan suunnittelutyökalua, ”Business Model Canvas”-mallia. Verkoston arvolupaus, avainresurssit- ja aktiviteetit, partnerit, asiakassuhteet, myynti- ja jakelukanavat ja asiakkaat on ryhmitelty. Näiden yhteyksien edistämiseksi verkoston toimijoille on ehdotettu kehittämistoimenpiteitä.

FLEN-verkoston liiketoimintasuunnitelma perustuu rakenteeseen, jossa verkostolla on ”yhdet kasvot”. Tämän välityksellä kulkevat koulutusvientikauppa, tarjoukset ja tarjouspyynnöt. Yksi ulospäin näkyvä yhteys välittää ”tilaukset” verkostossa mukana olevien korkeakoulujen FLEN-asiantuntijoille, jotka kokoavat omassa organisaatiossaan tiimin vastatakseen pyyntöihin.

flen ja koulutusvienti.JPG

Kuvio 1. FLEN-verkoston liiketoimintamallin ehdotus. (Kuva Harri Latva-Mäenpää, 2018)

 

FLEN on ensimmäinen yhteen teemaan (ruoka) perustuva ammattikorkeakoulujen koulutusvientiverkosto, jossa tehdään töitä suomalaisen ruokaketjun koulutusviennin lisäämiseksi. Verkoston taustalla on ollut tammikuussa 2019 päättynyt EAKR-rahoitteinen hanke. Parhaillaan neuvotellaan kunkin ammattikorkeakoulun roolista verkostossa ja mahdollisesta koordinaatiotahosta.

 

Elina Huhta ja Antti Pasila, SeAMK Ruoka

Design by Oddmob