@SeAMK

Uudet liiketoimintamallit haastavat

Sep 21, 2018
Digitalisaatio on ilmiö, joka muuttaa koko yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Teknologian kehittyessä ihmisten toiminta muuttuu, mi…Lue lisää

Digitalisaatio teki globalisaatiosta totta

Sep 17, 2018
Digitalisaatio on peruuttamattomasti mullistanut yritysten kilpailuympäristön. Arvon tuottamiseen asiakkaalle hyödynnetään digit…Lue lisää

Muistisairaudet ovat maailmanlaajuinen haaste

Sep 17, 2018
Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa ja nykyisin lähes jokaisen meistä elämää muistisairaudet koskettavat ainakin jossa…Lue lisää

Ruokakarkelot – herkuttelijan paratiisi

Sep 11, 2018
Etelä-Pohjanmaa on Ruokaprovinssimaakunta ja raaka-aineiden alkulähde. Ruokakarkeloiden tapahtumakonseptin tarkoituksena on ruok…Lue lisää

Oletko iso paha susi, fiksu Punahilkka vai mykkä kivi? – Leikilliset menetelmät asiantuntijayhteisön kehittämisessä

Sep 10, 2018
Pelilliset, leikilliset ja tarinalliset menetelmät ovat käytettävissä myös asiantuntijayhteisöjen kehittämisessä. Ohjaajan tai v…Lue lisää

Sosiaalinen media identiteetin rakentajana

Sep 10, 2018
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetti voidaan ymmärtää dialektiseksi prosessiksi, j…Lue lisää

Uusia ideoita kliinisen hoitotyön opetukseen 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssista Zurichistä

Sep 7, 2018
Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun Zürichissä elokuussa järjestettyyn 17…Lue lisää

Etelä-Pohjanmaa digitalisaation askelmilla

Sep 7, 2018
Digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaympäristöjä monella tavalla. Toisaalta se haastaa yrityksiä uudistumaan, mutta samalla …Lue lisää

Kansainvälistymässä opiskelijakonferenssin kautta

Sep 6, 2018
SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat ovat aktivoituneet uudella tavalla kansainvälistymisen areenoilla. Jo kahtena …Lue lisää

Erikoistumiskoulutuksella kehittäjiksi

Sep 5, 2018
SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op…Lue lisää

Verkkotyökalut ja -koulutukset lisäävät yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia

Sep 5, 2018
Verkkotyökalut ja -koulutukset nopeuttavat asioiden etenemistä sekä mahdollistavat reaaliaikaisen yhdessä tekemisen välimatkoist…Lue lisää

Hyvää yrittäjän päivää!

Sep 5, 2018
Yrittäjän päivää juhlitaan tänään jo 21. kerran. Yrittäjyys on palavaa halua toteuttaa oma unelmansa ja luoda uutta. Yrittäjyys …Lue lisää

GrowUp Students -kilpailu tulee jälleen!

Sep 5, 2018
Viimevuonna ensimäistä kertaa järjestetty GrowUp Students starttaa jälleen lokakuussa - tänä vuonna laajemmin kuin aikaisemmin. …Lue lisää

Polvikipu tai muut alaraajavaivat voivat olla peräisin jalkaterän toimintahäiriöstä

Sep 4, 2018
Ihminen ottaa päivittäin 9 000–14 000 askelta, mikä vastaa 10-12 kilometrin kävelymatkaa.Lue lisää

Ruoka valmistuu toimialojen yhteistyönä

Aug 31, 2018
Lautasella oleva valmis lounas-annos on kulkenut pitkän matkan. Sen tekemiseen on osallistunut monipuolinen joukko esimerkiksi m…Lue lisää

You are entering to the Y-Zone

Aug 27, 2018
SeAMKin Y-Zone on avattu osoitteessa yzone.seamk.fi. Portaali kokoaa yhteen oppilaitoksemme yrittäjyyteen, innovaatioihin ja yri…Lue lisää

Yhteistyörobotiikalla vauhtia pk-yritysten robotisointiin

Aug 27, 2018
Teollisuus 4.0 -mallin yhtenä ajurina on ollut tarve vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ratkaisemalla massakustomoinnin asetta…Lue lisää

SeAMKin Tekniikan kokoomateos julkistettiin

Aug 22, 2018
SeAMKin Tekniikan on painoalana älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät. Yksikön TKI:n näkyvimpänä kärkiprofiilina on digitaal…Lue lisää

Työkalu opiskelijoille opinnäytetyön kaupallistamispotentiaalin arviointiin

Aug 22, 2018
Ammattikorkeakouluopintojen loppuvaiheessa opiskelijat tekevät opinnäytetyön. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ja osoitta…Lue lisää

Opinnäytetöistä enemmän hyötyä opiskelijalle

Aug 22, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuu vuositasolla yhteensä noin 800 eri alan opinnäytetyötä. Usein opinnäytetöillä on ulkop…Lue lisää

Hankkeissa kerätyt aineistot hallintaan

Aug 22, 2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaan TKI-hankkeissa kerättyjen aineistojen säilytykseen ja hallintaan tulee …Lue lisää

Tehostamassa innovaatio-osaamista

Aug 16, 2018
Korkeakoululähtöisillä ideoilla on suuri, joskin toistaiseksi hiukan alihyödynnetty potentiaali alueen kasvun ja kilpailukyvyn v…Lue lisää

Ruokaketjun on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

Aug 14, 2018
Kulunut kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin. Heinäkuu oli mittaushistorian lämpimin Suomessa (Ilmatieteenlaitos 2018) ja poikk…Lue lisää

Verkkosivusto käyttäjälähtöiseksi

Aug 7, 2018
Kesäkuun lopulla vietimme SeAMKin nykyisen verkkosivuston 1-vuotispäivää, joten nyt on hyvä hetki pohtia sivuston toimivuutta.Lue lisää

SeAMK toteuttaa jälleen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin

Jun 26, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on saanut toteutettavakseen kolmannen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin. Barometri toteut…Lue lisää

Valmis toimintamalli naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden yrittäjyyden ja johtajuuden tukemiseen

Jun 18, 2018
Naisten yrittäjyyttä ja naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia voidaan tukea Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kehitetyllä mallil…Lue lisää

Aurinkoiset terveiset Families throughout the lifespan -konferenssista Tampereelta !

Jun 18, 2018
Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampe…Lue lisää

Henkilöstövaihdossa Hollannissa

Jun 14, 2018
Isossa Fontysin ammattikorkeakoulussa Hollannissa viestintää ja markkinointia tehdään isolla volyymilla. Viestinnässä ja markkin…Lue lisää

Tarina näkyväksi verkkokäsikirjan avulla

Jun 14, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana 2015-2018 toteutetussa ESR-hankkeessa Näkymättömät Nuorten digitarinat yhdessä Turun amm…Lue lisää
Design by Oddmob