@SeAMK

Kiertotalous näkyväksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriopetuksessa

23.11.2017

SeAMKin Bio- ja elintarviketekniikan koulutus on mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi”. Tässä hankkeessa on mukana kaikki kahdeksan ammattikorkeakoulua, jotka toteuttavat prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta Suomessa.  

SeAMK on hankkeessa toteuttamassa Kestävät ruokajärjestelmät -opintokokonaisuutta, joka käsittelee mm. seuraavia teemoja: ruokahävikki Suomessa ja globaalisti, elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuudet, ruokahävikin vähentämisen toimenpiteet elintarvikeketjun eri vaiheissa, ruoka- ja juomateollisuudessa käytettävien pakkausten ja pakkausmenetelmien vaikutus hävikkiin.  

Hankkeen aikana ammattikorkeakoulut vaihtavat osaamistaan ja syventävät yhteistyötään. Opiskelijoille hanke näkyy opintojaksojen sisällöissä, sillä näitä kiertotalouden opintoteemoja pilotoidaan opintojaksoilla jo lukuvuoden 2017-2018 aikana. Jatkossa opintojaksoilla käsitellään enemmän kiertotalouden teemoja, mikä osaltaan lisää valmistuvien insinöörien työelämävalmiuksia.  

Margit Närvä ja Jarmo Alarinta, SeAMK Ruoka

 

Närvä & Alarinta - kuva_kiertotalous näkyväksi bio-ja elinatrviketekniikan.jpg

Kuva. Pakkausmenetelmien ja -materiaalien valinnalla voidaan vaikuttaa ruokaketjun hävikkiin. 

Design by Oddmob