@SeAMK

Kaupallistamisosaamista on mahdollista vahvistaa

13.06.2017

Onnistunut tutkimustulosten hyödyntäminen on todettu merkittäviksi polttoaineeksi haettaessa taloudellista kasvua ja elinvoimaa. Esimerkiksi Tekesin strategiana ja päätavoitteena on edistää tutkimustulosten kaupallistamista eri keinojen avulla. Toistaiseksi korkeakoulut eivät kuitenkaan ole onnistuneet kaupallistamisaikeissaan niin hyvin kuin olisi ollut toivottavaa yhteiskunnan kannalta.

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 20182021 nostaa esiin korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän yhteistyön tiivistämisen innovaatioiden kaupallistamisprosessissa. Päämääränä on tämän avulla etenkin koota osaamista, käyttää resursseja tehokkaammin sekä nostaa tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta. Myös tutkimusaineistojen, tutkimustulosten ja osaamisen laajaa hyödyntämistä ja avoimuutta halutaan edistää. Tiedon levittäminen onkin yksi tärkeä keino prosessin onnistumisessa. 

Lisää osaamista tutkijoiden tarpeisiin 

Kaupallistamisprosessia voidaan tehostaa nostamalla tutkijoiden ja TKI-henkilöstön osaamistasoa. Tarjolla on erilaisia valmennuksia, joissa tutustutaan esimerkiksi hanketulosten pitchaukseen, story telling –menetelmään tai lean-toimintamalliin.  

Eräs kiinnostava tutkijoille suunnattu valmennus on Tekesin Nordic Innovation Housen REACH-ohjelma, joka on Piilaaksossa toimiva pohjoismaisille tutkimusprojekteista alkunsa saaneille projekteille ja startupeille tarkoitettu inkubaattoriohjelma. Tässä ohjelmassa tutkijoita neuvotaan etenkin siinä, millainen arvolupaus asiakkaalle tulisi antaa tai miten eri ryhmille kannattaisi pitchata. Lisäksi tuetaan verkottumista, tiimiytymistä sekä avoimuutta ja uusien näkökulmien syntymistä. Ohjelma pitää sisällään kaksi kahden viikon mittaista lähijaksoa Piilaaksossa. Lähijaksojen aikana tutkijat pääsevät keskustelemaan henkilökohtaisten mentoreidensa kanssa sekä tapaamaan partnereita ja asiakkaita. 

Arvolupauksella on merkitytä 

Onnistunut kaupallistamisprosessi vaatii usein muutakin kuin itse tulosten erinomaisuuden korostamista. Ainutlaatuisetkaan tutkimustulokset eivät kiinnosta yrityksiä, jos ne eivät koe tuloksia tarpeelliseksi tai merkityksellisiksi. Siksi kaupallistamisprosessissa on tärkeää osata kuvata yrityksille annettava arvolupaus mahdollisimman tarkasti. Arvolupauksen avulla yritykset pystyvät paremmin ymmärtämään tulosten tuomat hyödyt oman toimintansa kannalta. Jos loppukäyttäjä ei näe saamaansa arvoa, se ei myöskään kiinnostu uudesta tuotteesta tai palvelusta.
 
Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK  
 
Kirjoittaja toimii OKM rahoittaman Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen sekä Euroopan aluekehitysrahaston (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto) rahoittaman Silta kaupallistamiseen -hankkeen projektipäällikkönä. 

 Eulippu_vipu_E-P.jpg

 

Design by Oddmob