@SeAMK

SeAMKin agrologikoulutuksen teoriaopetus siirtyy Seinäjoelle 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 30.5.2017 siirtää agrologikoulutuksen teoriaopetuksen Seinäjoelle 1.1.2019 alkaen. Samalla uudistetaan myös agrologikoulutuksen opetussuunnitelmaa.  

Lue lisää

SeAMK mukana jälleen FINNIPS-verkoston kahdeksatta kertaa järjestämissä valintakokeissa ulkomailla

Yhteistyöverkosto FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) perustettiin loppuvuodesta 2009, koska huomattiin, että ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä voidaan päästä parempiin tuloksiin rekrytoitaessa ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita vieraskielisiin tutkinto-ohjelmiin, lisäksi yhteistyöllä on saavutettu merkittäviä rahallisia säästöjä. FINNIPS-verkoston toiminnasta on laadittu verkoston ammattikorkeakoulujen rehtorien allekirjoittama yhteistyösopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Verkoston osallistumismaksu määräytyy mukana olevien ammattikorkeakoulujen ja tutkinto-ohjelmien määrän mukaan. Yhteistyöverkoston toimintaa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Verkostolla on ohjausryhmä. Verkosto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa, joita ovat mm. Rajavartiolaitos, Maahaanmuuttovirasto ja Suomen edustustot valintakoemaissa, Arene ja CIMO.     

Lue lisää

Kuvaa ei löytynyt.

Työnhaun ABC 

Työn hakeminen kannattaa aloittaa miettimällä omia mielenkiinnonkohteita ja omaa osaamistaan. Näin on helpompi tunnistaa ne yritykset ja organisaatiot, joista työtä kannattaisi lähteä hakemaan. Tyypillisiä hakupaikkoja ovat mol.fi tai rekrytointiin erikoistuneiden yritysten nettisivut. Julkisesti esillä olevat, avoimet työpaikat ovat kuitenkin vain jäävuorenhuippu avoimista työpaikoista – noin 75% on nk. piilotyöpaikkoja. Useassa yrityksessä voi siis olla työpaikka auki, vaikka sitä ei julkistesti ilmoiteta. Yrityksiä kannattaa lähestyä rohkeasti avoimella hakemuksella.

Lue lisää 

Sairaanhoitajaopiskelijat aktiivisesti mukana SeAMK henkilökunnan ensiapukoulutuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tänä lukuvuonna ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan työntekijöiden ensiapuosaamista hätäensiapu- ja elvytyskoulutuksilla. Huhtikuussa 2017 järjestettiin SeAMKin henkilökunnalle kaksi kahdeksan tunnin pituista hätäensiapukoulutusta. Kurssin toteutukseen osallistuivat kolmannen lukuvuoden sairaanhoitajaopiskelijat, jotka suorittivat ensiapukoulutuksen osana projektityön harjoitteluaan. Sairaanhoitajaopiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa koulutuksen ensiapurastit, joiden aiheina olivat yleisimmät sairauskohtaukset ja tapaturmat.

Lue lisää

Chiban yliopiston kirjasto – moderni oppimiskeskus

Vuonna 2012 rakennettu Chiban yliopiston pääkirjasto perustuu täysin uudenlaiseen ajatteluun ja on malliesimerkki toimivasta arkkitehtuurin ja pedagogisten tarpeiden yhdistämisestä. Kirjaston johtaja, professori Hiroya Takeuchi korostaa sitä, että suunnittelun lähtökotana on ollut ennen muuta oppimisen tukeminen ja asiakaslähtöisyys.

Lue lisää

Onnistu muutosten keskellä 

Tänä vuonna avoimen iltamissa 22.8. pohditaan sitä miksi toiset onnistuvat ja toiset ei – mistä kaikesta onnistuminen johtuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa. Ilona Rauhala herättelee puheenvuorossaan pohtimaan oman elämän ja työelämän johtamista. Miten kannattaa suhtautua monin epäselviltäkin tuntuviin muutoksiin: miten omia tunteita käsitellään, miten omaa ajattelua ja mieltä voi johtaa. Puheenvuoro tarjoilee myös konkreettisia näkökulmia siihen, miten itseä voi auttaa oppimaan. 

Lue lisää

 

Tsukuba - tiedon ja tieteen kaupunki

Tsukuba sijaitsee 45 minuutin junamatkan päässä Tokiosta. Kaupunki tunnetaan ennen muuta laadukkaasta yliopistostaan ja tutkimuslaitoksistaan. Tsukuba onkin Japanin suurin tieteen keskittymä. Kaupungissa on 225000 asukasta, joista 15000 opiskelee Tsukuban yliopistossa. Monet suuret tutkimuskeskukset sijaitsevat myös Tsukubassa, ja kaupunki on rakennettu yliopiston ja tutkimuskeskusten ympärille. Kaupunkia voidaankin perustellusti sanoa japanilaisen tutkimuksen ja tieteen kehdoksi, jossa tehdään niin soveltavaa kuin perustutkimustakin.

Lue lisää

Digitaalinen vallankumous on uusi teollinen vallankumous 

Teollinen vallankumous 1700- ja 1800-lukujen taitteessa mullisti monta asiaa. Uusien keksintöjen ja teknologian kehityksen seurauksena moni työ koneellistui, jolloin tehdasteollisuus syntyi ja maatalous tehostui. Ensin kehruukone, sitten höyrykone ja myöhemmin sähkö toivat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tuotantoprosesseihin, millä oli suora tai välillinen vaikutus moneen yhteiskuntaa koskettavaan asiaan. Esimerkiksi asuminenravitsemus, lääketiede ja liikenne muuttuivat teollistumisen vaikutuksestaSanotaan, että teollinen vallankumous muutti ihmisten elämää, yhteiskuntaa ja ympäristöä enemmän kuin mikään muu aikaisempi tapahtuma ihmiskunnan historiassa. Teollinen vallankumous ei alkanut hetkessä, eikä mullistanut maailmaa ja yhteiskuntaa yhdessä yössä, mutta nyt jälkeenpäin tarkasteltuna on kuitenkin helppo nähdä, miten yksi asia johti toiseen ja muutoksen lumipallo vyöryi eteenpäin vaikuttaen lähes kaikkeen.

Lue lisää

FLEN-verkosto vie ruokaketjun koulutusosaamista Kiinaan 

Suomalainen ruoka on maailman turvallisinta, jäljitettävää ja ruokaketjun eri vaiheet ovat läpinäkyviä. Tämän me suomalaiset itse tiedämme ja haluamme viedä osaamista myös maailmalleUskomme, että koulutusvienti ja ruokavienti voivat kulkea käsi kädessä kohti menestystä, ja sen vuoksi olemme rakentaneet toimintaamme kiinteän yhteyden ruokavientiin. Ruokaketjun koulutusvienti -hanke on viiden ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti, missä korkeaa ruokaturvallisuusosaamistamme viedään koulutuksen muodossa erityisesti Aasiaan.

Lue lisää

Kaupallistamisosaamista on mahdollista vahvistaa 

Onnistunut tutkimustulosten hyödyntäminen on todettu merkittäviksi polttoaineeksi haettaessa taloudellista kasvua ja elinvoimaa. Esimerkiksi Tekesin strategiana ja päätavoitteena on edistää tutkimustulosten kaupallistamista eri keinojen avulla. Toistaiseksi korkeakoulut eivät kuitenkaan ole onnistuneet kaupallistamisaikeissaan niin hyvin kuin olisi ollut toivottavaa yhteiskunnan kannalta.

Lue lisää

Jamkin ja Tamkin yhteinen kv-viikko tavoittaa lähes

100 kielten opettajaa yli 20 maasta  

Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon "Language Teaching Tomorrow 2017". SeAMKista tilaisuuteen oli kutsuttu lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki ja Saija Råtts. Kansainvälisyysviikko oli jo kolmas yhteistyössä toteutettu. Aikaisemmin yhteistyökuvio on toteutettu vuosina 2013 ja 2015.

Lue lisää

Kansainväliseksi osaajaksi kasvamassa 

Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirjastojen kehitysyhteistyöseminaariin Helsingissä. Kutsu kaksipäiväiseen seminaariin tuli yhteistyön kautta, kun pitkään Suomen Kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys hanketta luotsannut Marjatta Lahti kävi kevään aikana vierailulla Kansainväliseksi osaajaksi kehittymisen opintojaksolla ja innostui SeAMKin aktiivisuudesta.

Lue lisää

Tarina siitä, miten aikuisopiskelijasta tuli yrittäjä 

Maakuntakorkeakoulu, aikuinen tradenomiopiskelija sekä yrityksestään luopuva yrittäjä, siinä kompinaatio, jolla saatiin alkuun onnistunut omistajanvaihdos Kurikassa. Oli sattumien summa, että tradenomiopiskelija Johanna Hänninen Kurikan pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta kiitteli eräässä opiskelijafoorumissa mahdollisuutta vaihtaa opintoja Seinäjoella meneviin opintoihin. Hän oli hyödyntänyt tätä mahdollisuutta suorittamalla paljon taloushallinnon opintoja. Tämä Johannan kiinnostus taloushallintoon ei änyt korkeakouluasiamies Tarja Sandvikilta huomaamatta. Yrittäjä Ritva Huhtanen oli kertonut aiemmin, että hän etsii tilitoimistolleen jatkajaa ja pohti, mahtaisiko opiskelijoista löytyä innokkaita jatkajia. Koska yritys oli ns. hiljaisessa myynnissä, ei yritystä voitu markkinoida julkisesti. Niinpä korkeakouluasiamies otti molempiin yhteyttä erikseen ja siitä alkoi yhteinen prosessi kehittyä.

Lue lisää 

Käytännön harjoittelujaksot vahvistavat sairaanhoitajaopiskelijan osaamista

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op), johon sisältyy käytännön harjoittelua 75 op. Opintojen aikana opiskelijat harjoittelevat erilaisissa toimintaympäristöissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Seuraavaksi esittelemme kaksi eri vaihtoehtoa käytännön harjoittelun toteuttamiseen SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla.

Lue lisää

Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhteistyössä saksalaisten sosiaalityön maisteriopiskelijoiden kanssa. Evangelische Hochschule Dresdenistä mukana toteutuksessa ovat professorit Franziska Wächter ja Bernhard Wagner. SeAMKissa yhteistyötä organisoivat sosiaalialan yliopettajat Minna Zechner ja Tiina Tiilikka.

Lue lisää

KILKAS-hanke toi kv-opiskelijat Kauhavalle  

Ensimmäisen vuosikurssin International Business -opiskelijat Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vierailivat 3.5.2017 Kauhavalla tutustumassa eteläpohjalaiseen yrittäjyyteen ja yrityksiin. Päivän aikana opiskelijat saivat monipuolisen kuvan perinteisistä eteläpohjalaisista aloista, kun he vierailivat LankavassaPrimaPowerilla ja MSK Groupissa. Opiskelijaryhmässä oli 30 opiskelijaa, joista kolmasosa suomalaisia, kolmasosa Aasiasta ja kolmasosa Afrikasta, Euroopasta ja Oseaniasta.

Lue lisää

Yrittäjän pysyttävä ajan tasalla

Internet on yhä tärkeämpi tiedonhaun kanava. Tietoa halutuista palveluista etsitään hakukoneilla. Kun asiakas ottaa yhteyttä hän on jo melkoisen pitkällä ostopäätöksessään. Koulutuksia ja yhteydenpitoa halutaan myös yhä useammin etäyhteyksien kautta.

Lue lisää

Kansainvälisyyttä ja kulttuurikokemuksia sosionomikoulutuksessa

SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson International social and health services UAS SaxionNetherlands keväällä 2017. Tavoitteena oli harjaantua kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan eri kansallisuuksia edustavien opiskelijoiden kanssa. Teemaksi valittiin mielenterveysMolemmilla  viikoilla ohjelmassa oli ennakkotehtäviä, luentoja, ryhmätöitä ja vierailuja.

Lue lisää

Design by Oddmob